Afurisenia Mitropolitului Sofronie Miclescu împotriva folosirii muzicii polifonice în cultul ortodox

Hotărîrea mitropolitului Sofronie Miclescu în privinţa muzicii polifonice (guvernul secularist trimisese un profesor de polifonie la Mănăstirea Neamţ, poruncind călugărilor mănăstirii să renunţe la muzica psaltică):

“Luându-se ştiinţă că departamentul averilor clerului a rânduit la acea mănăstire un profesor ca să dea lecţii de muzică vocală, şi fiindcă o asemenea măsură este împotriva sfintelor aşăzăminte şi hotare ce s’au aşăzat spre paza predaniilor celor vechi bisericeşti, de aceea punem sub neblagoslovenie şi oprim de a împărtăşi cu Dumnezeeştile Taine pe oricari dintre părinţii soborului sau dintre petrecătorii în acel sobor ar cuteza a se ademeni la o aşa nouă cântare necunoscută de sfintele predanii şi canoane şi fără de ştiinta şi încuviinţarea noastră.

(s) SOFRONIE, MITROPOLITUL MOLDOVEI.
Ofis I No. 414, 1860 Aprilie 6.”

(Radu Rosetti – Conflictul dintre guvernul Moldovei şi Mânăstirea Neamţului, vol. 2 (după 1 Iunie 1859), extras din Analele Academiei Române, s.II, Tom. XXXII, Memoriile secţiunii istorice, 1910 , p. 12 (876) şi 75 (939).)

Afurisenia nu a fost ridicată niciodată. Mitropolitul Sofronie a fost demis de către primul preşedinte ales – un reprezentant de seamă al ateismului paşoptist: Alexandru Ioan Cuza -, arestat în timpul Sfintei Liturghii, la 8 Noiembrie 1860, şi trimis în exil la Mănăstirea Slatina, unde a şi murit.