Despre compilarea de citate scoase din context

Metoda compilării de citate înţelese şi aplicate greşit şi scoase din context din Sfânta Scriptură, scrierile patristice şi canoane, este un procedeu folosit intens de: saduchei, farisei, esenieni, gnostici, arieni, monofiziţi, monoteliţi, dochetişti, catolici, protestanţi, neo-protestanţi, stilişti, ecumenişti şi chiar ateii. Dracii care inspiră şi fac acest lucru se numesc arhiconi. Despre ei vorbeşte Mântuitorul (Matei cap. 4):

3.    Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.
4.    Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: “Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”.
5.    Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului,
6.    Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: “Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău”.
7.    Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: “Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”.
8.    Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor.
9.    Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie.
10.    Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti”.