Minunea întoarcerii Iordanului, dovadă a Harului lui Dumnezeu

De 2000 de ani, an de an, la rîul Iordan, în ziua de 18 Ianuarie (5 Ianuarie pe calendarul iulian) are loc o minune înfricoşată, atestată de toţi închinătorii la Sfintele Locuri din antichitate pînă azi: la rugăciunile patriarhului Ierusalimului pentru sfinţirea aghiasmei mari şi la binecuvîntarea rîului în locul în care S-a botezat Mîntuitorul Hristos, Iordanul începe să curgă în sens invers. Faptul se poate verifica prin gustarea apei, care devine sărată, atestînd că apa din Marea Moartă curge în aval (la deal).

Şi anul acesta, Dumnezeu S-a milostivit de turma Sa, săvîrşind această minune, precum Însuşi a spus că nu va fi biruită niciodată. Prezenţi la această minune sînt, anual, mii de evrei pe malul israelian şi de arabi pe malul iordanian. În înregistrarea de mai jos, făcută ieri, se pot auzi clar cuvintele acestora.

Minunea este dovada prezenţei Harului lui Dumnezeu DOAR în Biserica Ortodoxă.

Faptul că minunea s-a petrecut, netulburat, în chip evident (precum se poate vedea în înregistrarea de mai jos, făcută ieri), la rugăciunile patriarhului Theofil al III-lea al Ierusalimului, alături de alţi episcopi co-liturghisitori, semnatari ai sinodului din Creta, arată că Harul lui Dumnezeu este în continuare prezent în Biserica Ortodoxă, chemînd la mîntuire pe toţi şi arătînd că Hristos este Capul Bisericii.

Doamne, slavă Ţie!