Mănăstirea Petru Vodă – cîteva din demersurile oficiale şi din argumentele anti-cip (2009-2019)

Pentru cei care nu cunosc care este argumentul teologic al împotrivirii unanime a marilor Sfinţi şi Duhovnici ai sec. XX faţă de ideologia simbolizată de microcip, el poate fi rezumat într-o simplă idee: aşa cum Crucea este simbolul Creştinismului, iar Creştinismul credinţa revelată a Dumnezeului Cel Adevărat şi Unul, aşa şi prin microcip se simbolizează întreaga credinţă antihristică a tuturor ideologiilor antiumane care, acum unite în cea mai vorace formă, vor un singur lucru: să hulească pe Dumnezeu din om şi să distrugă rasa umană. Lucru pe care ei îl afirmă pe faţă, prin roboţii umanoizi creaţi vizual după chipul şi asemănarea omului, iar informaţional după chipul şi asemănarea antihristului. Robotul umanoid este interfaţa prin care stăpînitorul acestei lumi îşi vesteşte în mod deschis intenţia de a înlocui rasa umană cu o rasă “mai performantă”, în două etape:

– întîi, implementarea actelor de identitate cu cip, simultană cu interconectarea globală la o reţea informaţională, să funcţioneze ca o piscină de date biologice ce se virtualizează spre “umanizarea” (imitarea, hrana) roboţilor. Prin acceptarea actului de identitate cu cip, omul, aflat în stare de apostazie, pierde treptat harul, iar fără har decade fără putinţă de redresare, devenind, în faţa ofensivei supratehnice imposibil de contracarat fără har, victimă aproape sigură pentru etapa următoare.

– imediat apoi, implantarea oamenilor cu biocipuri, pentru a fi controlaţi mental şi volitiv de robotul central. Oamenii care vor refuza vor fi ucişi. (Asta declară înşişi creatorii sistemului “marelui progres”, dar mai ales, o ştim citind Apocalipsa).

Astfel este evident acum, după 10 ani de la momentul cînd Părintele Justin a sunat trîmbiţa de trezire, de ce împotrivirea faţă de identitatea antiumană cyborgizantă este un act de conştiinţă de maximă stringenţă pentru orice om de pe pămînt.

Lupta împotriva robotizării omenirii a început odată cu cei ce au suferit, luptînd pentru demnitatea umană, în uriaşul şir de lagăre bolşevice (ideologia fiind identică, demonic-materialistă), a continuat cu o dizidenţă antimarxistă în lagărul ideologic global, şi a devenit mai făţişă după anii 60 în Statele Unite ale Americii, cînd oamenii pe care se făceau experimente cu biocip au rupt tăcerea. În ultimele zeci de ani, lupta pentru păstrarea omenităţii a scindat lumea în două mari clase (cum prorocea Sf. Mc. Mărt. Ioan Ianolide): pro şi contra transhumanismului, cuprinzînd în această polemică finală toate felurile de rase şi credinţe omeneşti. În România, această luptă a fost începută şi condusă de Părintele Justin.

Spicuim cîteva lecturi edificatoare teologic şi bioetic oricui n-a fost alături de noi în această luptă atunci, texte scrise în Mănăstirea noastră în momentul cînd pe subiect, în România nu existau nici un fel de discuţii, iar în lume lipsea o perspectivă ortodoxă. Argumentele, deşi scrise acum 10 ani, rămîn perfect valabile, arătînd că au fost născute nu din mintea omenească, ci din insuflarea lui Dumnezeu.

Apelul Părintelui Justin în Ianuarie 2009

Scrisoarea deschisă a Părintelui Justin către Senatul României

Mesajul Părintelui Justin către Preşedintele României

Scrisoare deschisă către Preşedintele Americii

Comunicat al Părintelui Justin şi al Mănăstirii – despre actele electronice

Comunicat al Mănăstirii – Lămurire despre actele de identitate cu microcip

Propunerea Mănăstirii pentru un Sinod Panortodox – despre identitatea antihristică simbolizată de microcip

Comunicat al Mănăstirii – Precizări despre prorocia Părintelui Justin

Duhovnicii athoniţi – Despre card

Duhovnici ruşi – despre card

Părintele Hariton despre actele electronice

Prometeu înlănţuit sau despre ideologia antiumană a transhumanismului

Experimentele KGB şi CIA pentru controlul minţii – precursoarele implantării cu biocipuri

Opinia Grupului European de etică, ştiinţă şi noi tehnologii – Despre cipuri

Noetica versus psihotronica

Miza ascunsă în cardul cu cip – transhumanismul

Ce este şi ce vrea transhumanismul

Comentarii la raportul CIA-DARPA despre biometrie

Noua paradigmă: către o religie a numărului – biometria

Utopia unui sistem cu biocip

Părintele Justin – Acesta este examenul cel mai greu al omenirii

Ca din partea Părintelui Justin

Cuvînt la Camera Deputaţilor

Au apărut, în ultimii ani, foarte multe broşuri şi cărticele despre problema microcipului asociat identităţii umane, însă materialele, unele plagiate fără ruşine de la noi, modificate,  simplificate şi apoi prezentate ca fiind ale noastre, au dezavantajul unei abordări panicarde, senzaţionaliste, neortodoxe, semidocte şi uzurpatoare şi de aceea le dezavuăm şi cu această ocazie.

Departe de a fi în deznădejde, Creştinul ştie azi mai mult ca oricînd că e clipa să ia aminte la soluţiile date tot de Dumnezeu, prin Sfinţii Lui: RUGĂCIUNEA LUI IISUS, cît mai profund şi fără încetare; Spovedania şi Împărtăşania cît mai responsabilă şi mai deasă, memorizarea şi trăirea Evangheliei, inima ţintă la Mîntuitorul şi la Maica Domnului, apropierea duhovnicească de ajutorul Sfinţilor, paza smereniei, semnul Crucii.

Căci lui Dumnezeu Unuia I se cuvine slava în vecii vecilor, amin!