Evanghelia din Vinerea săptămînii a cincea după Înviere

Ioann 10:17-28

10:17 Pentru aceasta Tatăl Mă iubeşte pe Mine, că Eu îmi pun sufletul Meu, ca iarăşi să-l iau pe el.

10:18 Nimeni nu îl ia pe el de la Mine; ci Eu îl pun pe el de Sine-mi. Stăpînire am să-l pun şi stăpînire am iarăşi să-l iau pe el; această poruncă am luat de la Tatăl Meu.

10:19 Deci iarăşi s-a făcut pricire între iudei pentru cuvintele acestea.

10:20 Şi ziceau mulţi dintr-înşii: Drac are şi este nebun, pentru ce îl ascultaţi pe el?

10:21 Alţii ziceau: Aceste cuvinte nu sînt de îndrăcit; au doară poate drac să deschidă ochii orbilor?

10:22 Şi se făceau atunci înnoirile în Ierusalim şi era iarnă.

10:23 Şi umbla Iisus în Biserică în pridvorul lui Solomon.

10:24 Deci l-au împresurat pe El iudeii şi i-au grăit Lui: Pînă cînd vei lua sufletele noastre? De eşti tu Hristos, spune nouă fără de sfială.

10:25 Răspuns-a lor Iisus: Am zis vouă şi nu credeţi; lucrurile pe care Eu le fac întru numele Tatălui Meu, acelea mărturisesc pentru Mine.

10:26 Dar voi nu credeţi, căci nu sînteţi din oile Mele, precum am zis vouă.

10:27 Oile Mele glasul Meu ascultă şi Eu le cunosc pe dînsele şi vin după Mine.

10:28 Şi Eu le dau lor viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi nimeni nu le va răpi pe ele din mîna Mea.

Tîlcuirea Sfîntului Theofan Zăvorîtul la Evanghelia Vinerii săptămînii a cincea după Înviere