“Nuntaşul Cerului” – de Virgil Maxim

„Fericiţi cei chemaţi la Cina Nunţii Mielului.” – (Apocalipsa 19, 9) Mi-am făcut inima alăută şi cuvântul arcuş să-Ţi cânt, o, Mire, în viaţa aceasta – noapte de îndelungă priveghere – cântarea mult plăcută… Imn şi dulceaţă în gura celor … Read More

Creştinul şi Legea

„Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, şi din tot sufletul tău şi din toată tăria ta!” (Deuteronom 6:5). Cînd tot cugetul, tot sufletul şi toată puterea omului se afierosesc dragostei lui Dumnezeu, de aici nu‑i … Read More