Sf. Atanasie cel Mare – Mesia a venit!

[Ca] Răspuns la afirmaţia obişnuită a iudeilor că Mesia încă nu a venit, aceştia […] vor fi daţi pe faţă de preaînţeleptul Daniel, care a prevestit şi timpul de faţă şi venirea Mântuitorului, zicând: „şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Alt cuvînt la Naşterea Domnului

Semnul venirii Mîntuitorului în lume l-a spus bine-vestitorul cel ceresc păstorilor Vitleemului: prunc înfăşat cu scutece şi pus în iesle. Căci zice: „S-a născut vouă astăzi Mîntuitorul, şi acesta vă este semnul: veţi afla un Prunc înfăşat culcat în iesle” … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Cuvînt la Naşterea Domnului

Cînd primăvara soseşte şi stihiile  trupurilor se întorc iarăşi către înnoire, atunci toţi oamenii, venind întru buna amestecare a aerului, primesc buna sănătate a trupului. Atunci şi pămîntul, înflorindu-se cu frumuseţea semănăturilor şi înfrumuseţîndu-se cu tot felul de flori ale … Read More

Kathisma, locul odihnei Maicii Domnului în drum spre Bethlehem

Veseleşte-te Bethleheme, Efrata găteşte-te; că iată Mieluşeaua, purtând în pântece pe Păstorul cel Mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara, care Îl hrăneşte cu lapte. Între Ierusalim … Read More

Sf. Neofit – Laudă Naşterii Domnului

Mir deşertat este numele Tău şi la mireasma mirului Tău alergăm (Cânt. 1, 3-4). Acest mir s-a deşertat în oraşul Betleem din preacuratul vas al Preanevinovatei şi Preasfintei şi s-a umplut de bună mireasmă tot pământul cel de sub soare. … Read More

Cuvînt al Părintelui Justin la Naşterea Domnului, 2008

Hristos, Mîntuitorul nostru, a luat trup omenesc, făcîndu-se om adevărat. Dar nu a încetat să rămînă ceea ce era de veci, adică Dumnezeu adevărat. De acum Mesajul lui Dumnezeu, Cuvîntul, S-a făcut Om, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră … Read More