Sfîntul Vasilie cel Mare: Cum să ne rugăm?

Că se cade ca mai înainte de toate să punem rugăciunea: Toata fapta, iubitule, şi tot cuvîntul Mîntuitorului nostru Iisus Hristos este îndreptar al bunei credinţe şi al faptei bune. Că pentru aceasta S-a şi întrupat, zugrăvindu-ne nouă buna credinţă … Read More

Sfinţii Trei Ierarhi şi geocentrismul

Întreaga Biserică Ortodoxă prăznuiește luminat la 30 ianuarie pe cei trei ierarhi și dascăli a toată lumea (oecumena!): Vasilie cel Mare, Grigorie (de Nazianz) Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Pentru că au fost nu numai ierarhi dar … Read More

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie … Read More

Sf. Chiril al Alexandriei – Despre Cain şi Abel

Notă: De ştiut că toate eresurile precreştine, francmasoneria şi organizaţiile oculte invocă filiaţia lui Cain, iar drept-credincioşii, atît ai Vechiului cît şi ai Noului Testament, invocă pe cea a lui Seth, fiul dăruit lui Adam de către Dumnezeu “în locul … Read More