Despre documentele conferinţei din Creta

În conformitate cu Sfintele Canoane, vom prezenta cu smerenie propunerile şi gîndurile noastre cu privire la hotărîrile conferinţei din Creta (16-26 Iunie a.c.) într-o adresare scrisă, oficială, argumentată scripturistic şi patristic, la următoarea întrunire Sinodului B.O.R., aşteptînd în post şi … Read More

Enciclica Sinodului din Creta – 26 iunie 2016

Notă (30 iunie 2016): Mănăstirea noastră îşi retrage orice comentariu până la publicarea textelor oficiale în limba română. Textul enciclicei poate fi citit aici: https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă despre Sinodul din Creta din Iunie 2016

Comunicatul oficial iniţial, bazat pe întîlnirea de la Chambesy din 1976, preciza subiectele Sinodului: „Diaspora ortodoxă Autocefalia şi modul declarării acesteia  Autonomia şi modul declarării acesteia Dipticele (ordinea pomenirii întîistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe – n.n.) Calendarul comun Impedimente la … Read More

Ca din partea Părintelui Justin Pârvu

“Şi oamenii au fost dogoriţi cu mare arşiţă şi au hulit numele lui Dumnezeu, Care are putere peste urgiile acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. Şi al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei şi … Read More

Intelectualii cer abrogarea legii anti-româneşti 217/2015

Scrisoare deschisă către Președintele României, Guvernul României, Parlamentul României, Avocatul Poporului. Noi, profesori universitari, artiști plastici, scriitori, cercetători, doctoranzi în domeniul literelor, artei și științelor umane, membri și colaboratori ai Fundației „Credință și Creație”, reuniți la Mănăstirea Putna cu ocazia … Read More

Schimonahul Paulin Clapon s-a mutat la cele cereşti

La marele praznic al Înălţării Sfintei Cruci, la care Dumnezeu le-a rînduit unor plăcuţi ai Săi să fie primiţi în Împărăţia cea Cerească (precum îi avem pe Sfîntul Ioann Gură de Aur şi pe Arhimandritul Sofian Boghiu, ca să dăm … Read More

Moschee sau centru ISIL?!

E ştiut că regulile artificiale (legile politice) determină comportamentul social într-o măsură mult mai mică decât regulile naturale (genetice), iar acestea la rîndul lor într-o măsură mult mai mică decît regulile revelate (religioase). E o evidenţă a ştiinţei sociale, care … Read More