Vacarmul ubicuu

Slavă lui Dumnezeu! Ca o contramăsură a iadului veşnic, pentru păcatele nenumărate pe care le facem cu cuvîntul spus sau nespus, sau pentru a ne fi delectat cumva cu discursuri şi muzici neortodoxe, Bunul Dumnezeu îngăduie să plătim puţin aici, în această viaţă trecătoare. Aşa cum pentru uriaşa neascultare a lui Adam şi a Evei – că nu e mic lucru …

La pomenirea a 70 de ani de la săvîrşirea episcopului Valerie Moglan

Părintele Valerie Moglan a unul din călugării unei generaţii de aur a Mănăstirii Neamţ. Călugărit în lavra Sfîntului Paisie, în anul 1909 a fost ales stareţ al mănăstirii, responsabilitate pe care a deţinut-o şi în greii ani ai primului război mondial (cînd în mănăstire funcţiona un spital militar şi pentru o vreme un cartier general al Armateri Române). Remarcat ca …

Răspuns la refuzul canonizării Sfinţilor închisorilor

Aşa cum ştie toată ţara, vizita Papei n-a fost întîmpinată cu ploconeli unanime din partea clasei politice şi a mass-media pentru că aceştia ar fi devenit subit atraşi de vreo formă, chiar şi homeopatică, de creştinism, ci numai pentru că stăpînitorii acestei lumi, după ce au confecţionat un dumnezeu al creştinilor de faţadă în persoana unui cezar globalist, au poruncit …

Sandu Tudor despre ideologia identităţii

[Omul abstract] E în ideea de cultură un înţeles de dresaj, de cultivare. Ceva artificial, realizat prin raţionalism. Cineva a spus: cultura e o prietenie cu ideile. Definiţia aceasta e diletantă. S-ar putea mai curând spune: Cultura e o formă a tiraniei ideilor. Dresajul cultural creează o anumită patologie. Ea se manifestă printr-o înclinare bolnăvicioasă, de nebiruit, pentru abstracţiune. Omul …

Sf. Pahomie cel Mare – Cateheză de mare folos

19. „Fraţilor, cît aveţi suflare în gura voastră, luptaţi-vă pentru mîntuirea voastră. Mai înainte de a veni ceasul acela în care ne vom plînge pe noi înşine, să lucrăm cu osîrdie fapta cea bună. Căci [vă] zic că dacă aţi fi văzut bunătăţile din ceruri şi făgăduinţa hărăzită sfinţilor şi cum sunt pedepsiţi cei ce au căzut de la Dumnezeu …

Steven Runciman – Ispite unioniste

Pentru a înţelege mai bine ce s-a întîmplat în sec. XIII-XIV, prezentăm mai jos un mic fragment din cartea profesorului Steven Runciman – “Marea Biserică în captivitate – un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turceşti pînă la Marele Război de Independenţă” (Ed. Sophia, 2013, pg 108-117). Acolo unde interpretarea istoricului exprimă o mentalitate apuseană neortodoxă – …

Despre lupta cu gîndurile

GRIGORIE. [Odată, vrăjmaşul] prefăcându-se că este un pelerin străin, făcea înconjurul străzilor oraşului şi striga: „Oh! Sfântul bărbat Fortunat episcopul! Iată ce a făcut! A alungat un pelerin străin de la adăpostul său! Caut unde să mă odihnesc, dar în oraşul lui nu găsesc”. Atunci un oarecare om şedea în casă lângă foc împreună cu femeia lui şi cu un …

Radu Gyr – Balada păsării măiastre

Printre luciri de cornuri şi junghiere, vâna şi el cu prinţul prin păduri. Gorunii-aveau suspine verzi pe guri şi apele, pe buze, giuvaere. Era-ntr-a patra zi de vânătoare Isteţe slugi stârneau vânaturi noi şi cerbii-ngenunchiau pe frunze moi şi vulturii se prăvăleau din soare. Iar el, dibaci şi sprinten în săgeată, tânăr curtean cu chip strălucitor, când culegea văzduhul frânt …

Sf. Neofit – Despre a doua Venire a Domnului

Dar când va veni în slava Lui şi, împreună cu El, toţi îngerii Lui şi cerul se va deşerta de miile de mii şi zecile de mii de zeci de mii de oştiri îngereşti, mergând înaintea Lui ca străjeri ai împăratului slavei şi însoţindu-L şi urmându-L, trâmbiţând şi sculând pe morţi şi adunându-i pe ei din cele patru vânturi de …

Sf. Columban – Scrisoare pentru unitatea obştii

Preaiubiţilor săi fii şi dragilor ucenici, fraţilor cumpătaţi, tuturor monahilor împreună, Columba păcătosul le trimite salutări întru Hristos. Să fie pace vouă, precum a urat Domnul când a vorbit ucenicilor Săi, şi mântuire şi dragoste veşnică. Cu ajutorul Lui, Treimea să vă dăruiască aceste trei lucruri şi să le păstreze după dorinţa mea. Câtă este stăruinţa mea în ceea ce …