Radu Gyr – Balada păsării măiastre

Printre luciri de cornuri şi junghiere, vâna şi el cu prinţul prin păduri. Gorunii-aveau suspine verzi pe guri şi apele, pe buze, giuvaere. Era-ntr-a patra zi de vânătoare Isteţe slugi stârneau vânaturi noi şi cerbii-ngenunchiau pe frunze moi şi vulturii … Read More

Sf. Columban – Scrisoare pentru unitatea obştii

Preaiubiţilor săi fii şi dragilor ucenici, fraţilor cumpătaţi, tuturor monahilor împreună, Columba păcătosul le trimite salutări întru Hristos. Să fie pace vouă, precum a urat Domnul când a vorbit ucenicilor Săi, şi mântuire şi dragoste veşnică. Cu ajutorul Lui, Treimea … Read More

Sf. Anastasie Sinaitul – lămuriri hristologice

Argument pe temeiul Vechiului şi Noului Testament că firea şi persoana nu sunt identice După ce a fost aşezat Atot-împăratul Hristos Dumnezeu întâistătătorul „pe un scaun înalt şi măreţ” în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Sobornicească şi Apostolică, de faţă cu … Read More

Sf. Ioan Dalyatha Sirianul – Scrisori mistice

Mistica siriană, alături de imnografia siriană, îşi păstrează locul de întîietate ca frumuseţe şi profunzime. Şi în pofida încercării vrăjmaşului de a distruge acest leagăn creştin, patrimoniul spiritual şi cultural al Siriei se păstrează în Bisericile din întreaga lume ortodoxă, … Read More

Decizie sinodală pentru apărarea iconografiei bizantine

Decizia Sfîntului Sinod privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara – 22 Noembrie 1889 Considerînd pictura bizantină, şi împreună cu dînsa şi pe celelalte arte frumoase, ca fiind singurele întru a representa cu splendoare, magnificenţă şi … Read More

Tăcem din gură

Din tot, ne-a mai rămas aieve, acest zid grav, aceste dreve. Crunt ferecaţi în piatră dură cu pumnii strînşi, tăcem din gură. Tăcem, parc’am tăcea de veacuri ca nişte funduri vechi de lacuri. Şi ferecat în bezna sură, de mii … Read More

Darurile magilor

„Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc, împreună cu Maria, Mama Lui, Şi căzând la pământ, s-au închinat Lui, şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă”. (Matei 2:11) “I-au adus aur ca unui Împărat, … Read More