Criza socială, prilej al cunoaşterii de sine

America anilor ’90 era definiția bunăstării și libertății. Părea ireal de frumos sentimentul respectului de sine pe care-l oferea un sistem social balansat și just. Și, mai ales, părea atât de plutitor înafara timpului încât o minte străvăzătoare ar fi știut că tocmai acest detaliu sugera că de acolo se dă tonul timpurilor. Pe 11 septembrie 2001 eram în New …

Sf. Nicolae Velimirovici – Despre credinţă, în viaţă

Zi de zi oamenii trăiesc şi comunică între ei mai mult prin credinţă decît prin orice altceva. La restaurant, omul ia masa cu credinţa că în mîncare nu se află otravă; doarme în aşternut cu credinţa că sub pernă nu se află scorpioni; primeşte banii la piaţă cu credinţa că nu sînt falşi; cumpără chibrituri de la băcănie cu credinţa …

Sfîntul Kyrill (Constantin Filosoful), apostolul slavilor, în dispută cu musulmanii

Fericitul Constantin, fugind de lume şi de toate cele din lume, s-a dus în taină la gura Boazului, şi acolo, intrînd într-o mănăstire, a luat pentru sineşi chipul monahicesc. Deci, a fost pentru dînsul mare cercetare, nu numai de la logofăt, dar şi de la împărat. Abia după şase luni l-au aflat pe el, ca pe o vistierie ascunsă, în …

Testament aghiologic

„Cu adevărat bogat eşti numai când ai ceea ce nu se poate fura”. Pr. Gheorghe Calciu Cu doar o generaţie în urmă, peisajul românesc era o pădure de lozinci în care nu credea nimeni şi o identitate naţională scârbită de valori uzurpate. Persoanele se „făureau” schizoid, jumătatea creştină pe ascuns, în societatea încă tradiţională, şi jumătatea anticreştină la vedere, în …

Părintele Justin, Duhovnicul

Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit. (Ps. 11: 1,2) Multă durere şi suferinţă a hărăzit Domnul nevoitorilor Săi în aceste vremuri de pe urmă; adevăraţii Săi căutători au de trecut prin multe piedici venite …

Părintele Justin: Interesul naţional este ÎNVIEREA!

– Care ar fi acum, părinte, la ceas de derută, interesul naţional pentru neamul românesc? – Redresarea morală, lupta împotriva patimilor din noi, reînnoirea vieţii noastre spirituale şi revenirea la făgaşul nostru de origine. – Deţinem oare noi, românii, vreo comoară de se înverşunează toţi şi toate împotriva noastră? – Comoara românilor este credinţa ortodoxă. Toată lucrarea răului este îndreptată …

Ce este credinţa?

Credinţa este ipostas al celor ce se nădăjduiesc, dovedire a lucrurilor celor ce nu se văd (Evrei 11:1). Tîlcuiri patristice la acest cuvînt al Sfîntului Apostol Pavel: Sf. Maxim Mărturisitorul: Hotărînd ce este credinţa, Dumnezeiescul şi Marele Apostol zice: «Credinţa e ipostas al celor nădăjduite şi vădire a lucrurilor nevăzute.» Iar dacă cineva ar hotărî că ea este o bunătate …

Părintele Justin: Forţa satanică a stăpânilor lumii va fi învinsă. Tehnica lor se va risipi ca fumul

Părinte, asistăm la introducerea unor măsuri din ce în ce mai abuzive la adresa cetățenilor români, prin implementarea obligatorie a cardurilor de sănătate electronice. Suntem în faţa unui sistem dictatorial ce își spionează cetățenii prin cipuirea obligatorie. Mai au creştinii de rând puterea să se lupte cu un sistem atât de înverşunat care le cere un preţ prea mare pentru …

Să trăiești ca un sfânt, dar să fii acolo unde trebuie să sfințești

Pătrunzând adânc în ținutul Neamțului, până spre trecătorile Ardealului, dincolo de muntele Petru-Vodă, şi pătrunzând, iarăși, tăcerea pădurilor, se ajunge la schitul de lemn întemeiat anul trecut (în 1992 – n. red.), prin „tăria” unui monah. Este părintele Iustin Pârvu, figură de „luptător al minţii”, unul din duhovnicii pe ale cărui rugăciuni s-a ținut vie, zeci de ani, societatea românească …