Moartea unui Sfînt, Valeriu Gafencu (+18 Februarie 1952). Testament către România creştină

Valeriu vorbea simplu, deschis, fără urmă de părere de sine. Sufletul lui părea un potir din cel mai pur cristal, care se învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit şi pacea cu care mi-a vorbit mi-au dat certitudinea că nu fusese o înşelare. Mă simţeam cumva şi eu sfinţit, înnoit, participând la minune. Cu intensitatea cu care ţâşnesc într-o …

Părintele Constantin Voicescu la Târgu Ocna: „Martirii strigă azi de sub pământul sfânt pe care-l călcăm să ne întoarcem la Hristos, la Biserică. Valeriu, suntem aici!”

Unii, din mila Domnului, am supravieţuit. Suntem aci şi vărsăm lacrimi liniştite la groapa lor, dar nu suntem trişti. Veţi putea înţelege starea de bucurie pe care o trăim aşa cum a surprins-o sfântul acestui loc, Valeriu Gafencu, în Imnul celor căzuţi. Iată o strofa din acest imn, încrustată pe troiţa sfinţită azi, ca să însemneze mormântul lor comun: Te-ai …

Mărturie a Duhului Sfînt despre Naşterea Mîntuitorului Iisus Hristos în închisorile comuniste: Părintele Gherasim Iscu

În vremea în care părinţii noştri (şi poate chiar bunicii unora dintre noi) abia se năşteau, o sfîntă generaţie de martiri şi mărturisitori dădea obolul său de sînge şi umilinţă pentru mîntuirea unui neam năpăstuit. La „Mănăstirea” Tîrgu Ocna (cum i-ar fi bineplăcut Sfîntului Gherasim Iscu să se vorbească astăzi), în iarna anului 1951 îşi trăiau ultimele clipe ale unei …