Apostolul din Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic (Fapte 20:16-18, 28-36)

 

20:16  Pentru că a socotit Pavel să treacă Efesul, ca să nu i se facă lui să zăbovească în Asia, că se grăbea, de ar putea în ziua Praznicului a cincizeci de zile să fie în Ierusalim.

20:17  Şi din Milet, trimiţînd în Efes, a chemat pe prezviterii Bisericii.

20:18  Şi dacă au venit la el, a zis lor: Voi ştiţi din ziua cea dintîi, întru care am intrat în Asia, cum am fost cu voi în toată vremea.

20:28  Drept aceea luaţi aminte de voi şi de toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu sîngele Său.

20:29  Că eu ştiu aceasta, că după ducerea mea vor intra lupi grei întru voi, care nu vor cruţa turma.

20:30  Şi dintre voi înşivă se vor scula bărbaţi grăind îndărătnicii, ca să tragă pe ucenici după dînşii.

20:31  Pentru aceea, privegheaţi, aducîndu-vă aminte că trei ani noaptea şi ziua nu am încetat cu lacrimi învăţînd pe fiecare dintre voi.

20:32  Şi acum vă încredinţez pe voi, fraţilor, lui Dumnezeu şi cuvîntului Darului Lui, care poate să vă zidească şi să vă dea vouă moştenire între toţi cei sfinţiţi.

20:33  Argintul sau aurul sau haina nici a unuia nu am poftit.

20:34  Înşişi cunoaşteţi că trebuinţelor mele şi celor ce sînt cu mine au slujit mîinile acestea.

20:35  Toate am arătat vouă, că aşa ostenindu-vă se cade să ajutaţi celor slabi, aducînd-vă aminte de cuvîntul Domnului Iisus, că El a zis: Mai fericit este a da decît a lua.

20:36  Şi acestea zicînd, plecîndu-şi genunchii săi, împreună cu ei toţi s-a rugat.

 

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact la Apostolul din Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic (Fapte 20:16-18, 28-36)