Apostolul din Vinerea săptămînii a cincea după Înviere

Fapte 15:5-12

15:5 Iar s-au sculat oarecare din cei din eresul fariseilor care crezuseră, zicînd că “Trebuie a-i tăia împrejur pe ei şi a le porunci să păzească legea lui Moise”.

15:6 Şi s-au adunat Apostolii şi Bătrînii să vadă de cuvîntul acesta.

15:7 Şi multă întrebare făcîndu-se, sculîndu-se Petru a zis către ei: Bărbaţi fraţi, voi ştiţi că din zilele cele mai dinainte Dumnezeu întru noi a ales ca prin gura mea să audă neamurile cuvîntul Evangheliei şi să creadă.

15:8 Şi Cunoscătorul de inimi Dumnezeu le-a mărturisit lor, dînd lor Duhul cel Sfînt ca şi nouă.

15:9 Şi nimic nu a osebit între noi şi între ei, cu credinţa curăţind inimile lor.

15:10 Acum, dar, pentru ce ispitiţi pe Dumnezeu a pune jug peste cerbicea ucenicilor, care nici părinţii noştri, nici noi nu am putut să-l purtăm?

15:11 Ci prin Darul Domnului nostru Iisus Hristos credem că ne vom mîntui ca şi aceia.

15:12 Şi a tăcut toată mulţimea, şi asculta pe Varnava şi pe Pavel, care povesteau cîte a făcut Dumnezeu, semne şi minuni întru neamuri printr-înşii.

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact de Ohrida la Apostolul din Vinerea săptămînii a cincea după Înviere (Fapte 15:5-12)