Evanghelia din Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic (Ioann 17:1-13)

17:1  Acestea a grăit Iisus şi şi-a ridicat ochii săi la cer şi a zis: Părinte, a venit ceasul. Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine.

17:2  Precum ai dat Lui stăpînire a tot trupul, ca tot ce ai dat Lui să le dea lor viaţă veşnică.

17:3  Şi aceasta este viaţa cea veşnică, ca să Te cunoască pe Tine unul adevăratul Dumnezeu şi pe cel care ai trimis, pe Iisus Hristos.

17:4  Eu Te-am proslăvit pe Tine pe pămînt; am săvîrşit lucrul care ai dat mie ca să-l fac.

17:5  Şi acum mă proslăveşte Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava care am avut la Tine mai înainte pînă a nu fi lumea.

17:6  Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi-ai dat pe ei şi cuvîntul Tău au păzit.

17:7  Acum au cunoscut că toate cîte ai dat Mie de la Tine sînt.

17:8  Pentru că cuvintele pe care le-ai dat Mie le-am dat lor; şi ei au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis.

17:9  Eu pentru aceştia mă rog; nu pentru lume mă rog, ci pentru aceştia pe care Mi-ai dat Mie, că ai Tăi sînt.

17:10  Şi ale Mele toate ale Tale sînt, şi ale Tale ale Mele; şi M-am proslăvit întru dînşii.

17:11  Şi nu mai sînt în lume; şi aceştia în lume sînt şi Eu la Tine vin. Părinte Sfinte, păzeşte-i pe dînşii întru numele Tău, pe cei care Mi-ai dat Mie, ca să fie una, precum şi Noi.

17:12  Cînd eram cu ei în lume, Eu îi păzeam pe ei întru numele Tău; pe care Mi-ai dat Mie i-am păzit, şi nimeni dintr-înşii n-a pierit, fără numai fiul pierzării, ca să se plinească Scriptura.

17:13  Iar acum la Tine vin, şi acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria Mea deplin întru ei.

Predica a treia a Sfîntului Iustin Popovici la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul întîi Ecumenic şi la prăznuirea Sfintei Muceniţe Glicheria (1974)