10. Marcu 15:43-47
15:43.    Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
15:44.    Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.
15:45.    Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul.
15:46.    Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
15:47.    Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.