Matthei 27:57-61
27:57.    Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus.
27:58.    Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.
27:59.    Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in,
27:60.    Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus.
27:61.    Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului.

Marcu 15:42-47
15:42.    Şi făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei,
15:43.    Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
15:44.    Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.
15:45.    Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul.
15:46.    Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
15:47.    Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.

Luca 23:50-56
23:50.    Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun şi drept,
23:51.    – Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând împărăţia lui Dumnezeu.
23:52.    Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.
23:53.    Şi coborându-L, L-a înfăşurat în giulgiu de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.
23:54.    Şi ziua aceea era vineri, şi se lumina spre sâmbătă.
23:55.    Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui.
23:56.    Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.

Ioan 19:38-42
19:38.    După acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui.
19:39.    Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe.
19:40.    Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.
19:41.    Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat.
19:42.    Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape.