Sfântul Symeon al Thessalonicului – Tîlcuire la Crez [fragment]

ERMINIE CUPRINZĂTOARE A DUMNEZEIESCULUI Şl SFINŢITULUI SIMBOL AL DESĂVÂRŞITEI NOASTRE CREDINŢE ORTODOXE A CREŞTINILOR [fragment] Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer lată taină minunată, şi care iarăşi minunată este, pentru nemărginirea puterii dumnezeieşti. … Read More

Sf. Anastasie Sinaitul – lămuriri hristologice

Argument pe temeiul Vechiului şi Noului Testament că firea şi persoana nu sunt identice După ce a fost aşezat Atot-împăratul Hristos Dumnezeu întâistătătorul „pe un scaun înalt şi măreţ” în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Sobornicească şi Apostolică, de faţă cu … Read More

Întruparea lui Dumnezeu – întrupare ipostatică

[…] “Fireşte, eu nu gândesc întruparea ca fiind pe plan „energetic”. Ar fi fost din partea mea o cădere fie în nestorianism, fie, şi mai rău, în perspectiva „metafizică” a Orientului necreştin. Eu „mărturisesc pe Iisus Hristos venit în trup”, … Read More

Canoanele Soborului II din Constantinopol

CANON 1 – Părinţii adunaţi în Constantinopol au hotărât a nu se strica Simbolul credinţei Părinţilor celor 318 ce au fost adunaţi în Nicéea Vitíniei, ci a rămâne aceea domnitoare; şi a se anatematisí toate eresurile, şi cu deosebire cel … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Introducere elementară în dogme

Introducere elementară în dogme prin graiul lui Ioann smeritul monah către Ioann, prea-cuviosul episcop al Laodichiei. <Cuvînt înainte> Întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, al unei întreit-ipostatice şi închinate Dumnezeiri, al celei De-o-fiinţă şi De-viaţă-începătoare Treimi, … Read More