Ultima omilie a Părintelui Constantin Voicescu (+8 Septembrie 1997): Cuvînt la Naşterea Maicii Domnului, la închisoarea Mislea (fostă mănăstire)

Crăiasă alegîndu-te, Îngenunchem rugîndu-te, Înalţă-ne, ne mîntuie Din valul ce ne bîntuie; Fii scut de întărire Şi zid de mîntuire, Privirea-ţi adorată Asupră-ne coboară, O, Maică Preacurată Şi pururea Fecioară,                    Marie! (Mihai Eminescu, Rugăciune) Iubiţi fraţi de credinţă în … Read More