În zori

Cuvioase părinte Justin, cu nevoinţa ta cea mai presus de fire despătimindu-te prin rugăciune neîncetată, te-ai gătit locaş Duhului Sfînt, iar venind Hristos cu Tatăl, sălăşluire Şi-au făcut întru tine, purtător de Dumnezeu arătîndu-te Bisericii. Mărturisitorule al Adevărului şi văzătorule … Read More