Sf. Ambrozie – Rostul Soarelui

În cuvîntul nostru ni se cuvine a face să răsară soarele, care nu era mai înainte; am trecut peste ziua întîi [a Facerii] fără de soare, tot fără de soare am săvîrşit şi ziua a doua, fără de soare am … Read More

Sf. Ambrozie de Mediolanum – Despre pocăinţă

Să plîngem, dar, pentru o vreme, ca să ne veselim în veci. Să ne temem de Domnul, să-L întîmpinăm mărturisindu-I păcatele noastre, să ne izbăvim de căderile noastre, să ne îndreptăm greşeala, ca să nu se spună şi despre noi: … Read More