Interviu despre istoria Tainei Spovedaniei

Întrebare: Părinte Filotheu, ştim că sfinţia voastră aveţi dragoste pentru Sfînta Tradiţie şi pentru istoria Bisericii şi ne puteţi da un răspuns argumentat în privinţa a două teme. De ceva vreme a început în România, în mănăstirile de maici, o … Read More

Despre botezul pocăinţei

După Botez, care este începutul mântuirii tuturor credincioşilor, Mărturisirea este a doua curăţire şi ca al doilea Botez. Drept aceea se cuvine ca noi toţi, mireni şi monahi, clerici, preoţi şi arhierei să ne mărturisim păcatele şi nici unul din … Read More

Despre dezlegarea pentru Împărtăşanie

Anul 2014 a fost desemnat de Patriarhia Română ca „an comemorativ al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii”, într-o fericită iniţiativă de a îndemna poporul la împăcarea cu Dumnezeu prin pocăinţă şi printr-o mai intensă legătură cu Tainele Bisericii („comemorarea” … Read More