Tîlcuirea Sfîntului Theofan Zăvorîtul la Evanghelia Vinerii săptămînii a cincea după Înviere

Vineri [Ioann 10:17-28].

„Voi nu credeţi, fiindcă nu sînteţi dintre oile Mele”, grăieşte Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dînsul. „Oile Mele ascultă de glasul Meu, şi le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine.” Necredincioşii nu sînt din turma lui Hristos. Pe atunci, necredinioşi erau cei care nu intraseră în turmă; acum, printre noi necredincioşi sînt toţi cei care au căzut de la credinţă ori s-au îndepărtat de turma lui Hristos. Domnul este Păstorul: toate oile Sale vin după El, urmînd sfintei Sale învăţături si plinind sfintele Lui porunci. Păcătoşii sînt oile slabe si bolnave, dar sînt, oricum, printre oile din turmă; dar cei ce şi-au pierdut credinţa sînt cei care au rămas de tot în urmă şi au fost lepădaţi spre mîncare fiarelor. Aceştia sînt adevăraţii „înapoiaţi”. Ei nu fac parte din turma lui Hristos şi glasul Lui nu îl ascultă; şi El nu îi cunoaşte – nu îi cunoaşte fiindcă ei nu dau de ştire despre sine în nici un fel, aşa cum a făcut femeia cu scurgere de sînge. Şi la Judecată li se va spune: „Nu vă cunosc pe voi, plecaţi”.