Sfinţii Trei Ierarhi şi geocentrismul

Întreaga Biserică Ortodoxă prăznuiește luminat la 30 ianuarie pe cei trei ierarhi și dascăli a toată lumea (oecumena!): Vasilie cel Mare, Grigorie (de Nazianz) Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Pentru că au fost nu numai ierarhi dar … Read More

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie … Read More

Sf. Chiril al Alexandriei – Despre Cain şi Abel

Notă: De ştiut că toate eresurile precreştine, francmasoneria şi organizaţiile oculte invocă filiaţia lui Cain, iar drept-credincioşii, atît ai Vechiului cît şi ai Noului Testament, invocă pe cea a lui Seth, fiul dăruit lui Adam de către Dumnezeu “în locul … Read More

Mărturisitorul Ioan Ianolide – Despre paza minţii

Omul neinteriorizat nu poate fi un om duhovnicesc. Dru­mul de la minte la inimă, de la lumea exterioară la cea inter­ioară este cel mai lung, mai complex şi mai ademe­nitor drum pe care‑l poate parcurge omul în viaţă. Înce­putul lui … Read More

Despre numele Domnului nostru Iisus Hristos

Dar ce lucrează Domnul nostru? Mântuirea noastră! Căci mântuire a lucrat în mijlocul pământului. Iar ca s-o lucreze desăvârşit, se apucă de dimineaţă, adică din tinereţe de lucru, începând a răbda durere trupească şi cu inima suferind pentru noi ca … Read More