Sfîntul Isaac Syrul despre unirea sufletului cu Harul Dumnezeiesc

Când omul ar arunca de la sine tot sprijinul văzut şi nădejdea cea omenească şi ar urma lui Dumnezeu cu credinţă şi cu inimă curată, îndată îi urmează lui Darul, şi îi descoperă lui puterea sa prin multe feluri de sprijiniri; întâi întru acestea arătate şi ale trupului; şi îi arată lui sprijinul său prin purtarea de grijă dimprejurul lui, …

Minunea întoarcerii Iordanului, dovadă a Harului lui Dumnezeu

De 2000 de ani, an de an, la rîul Iordan, în ziua de 18 Ianuarie (5 Ianuarie pe calendarul iulian) are loc o minune înfricoşată, atestată de toţi închinătorii la Sfintele Locuri din antichitate pînă azi: la rugăciunile patriarhului Ierusalimului pentru sfinţirea aghiasmei mari şi la binecuvîntarea rîului în locul în care S-a botezat Mîntuitorul Hristos, Iordanul începe să curgă …

Sf. Macarie Egypteanul – Mintea şi inima, sălaşul războiului şi al harului

Ceea ce vatămă şi-l spurcă pe om este dinăuntru, pentru că din inimă ies cugetele rele, precum grăieşte Domnul, cum că „cele ce îl spurcă pe om, dinlăuntru sunt”. Deci înlăuntru este, în suflet, tîrîndu-se şi ieşind duhul vicleşu­gului, gînditor, mişcător, care este acoperămîntul întuneri­cului, omul cel vech de care li se cuvine a se dezbrăca cei ce aleargă către …

Destinaţia Sfintei Scripturi: inima omului

„Aşa am săvârşit şaptesprezece ani, nenumărate nevoi pătimind; iar de atunci până astăzi ajutătoarea mea, Născătoarea de Dumnezeu, mă povăţuieşte la tot pasul”. Şi a zis Zosima către dânsa: „Dar n-ai avut trebuinţă de hrană sau de îmbrăcăminte?” Iar ea i-a răspuns: „Sfârşindu-se pâinile acelea în şaptesprezece ani, m-am hrănit după aceea cu verdeţurile ce se află în pustia aceasta; …

Părintele Justin: Acesta este examenul cel mai greu prin care va trece omenirea. Vor cădea toți cei care sunt legați de cele pământeşti.

Părinte, există o nelămurire în rândul credincioşilor cu privire la problema cipurilor. Ați folosit cuvintele: lepădare şi cădere din Har. Mulți s-au scandalizat. Poate Sfinția Voastră ați avut o altă înțelegere a termenilor decât au înțeles ei. La ce v-ați referit? Când m-am referit la cădere din Har, n-am căutat să desființez ființa umană în divinitatea ei. Chipul lui Dumnezeu …