Sf. Grigorie cel Mare – Despre curajul mărturisirii

„Dar tu, fiul omului, să nu te temi de ei, nici să sperii de cuvintele lor, fiindcă sunt neîncrezători şi distrugători faţă de tine, şi tu locuieşti cu nişte scorpioni” (Iez. 2:6). Se vede clar cât de răi sunt oamenii la care este trimis să propovăduiască cel care este sfătuit să nu se teamă. Şi pentru că cei răi întotdeauna …

Rugăciune şi Mărturisire

Doamne, Dumnezeule Atotţiitorule, Cel Mare şi Minunat, Cel ce păzeşti legămîntul Tău şi mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale! Adu-Ţi aminte de îndurările Tale şi de milele Tale, că din veac sînt, şi nu uita de legămîntul Tău, că Tu ai zis: De nu veţi păzi poruncile Mele, cerceta-voi cu toiag fărădelegile voastre şi …

Despre mărturisire, azi

În dorinţa de mărturisire a credincioşilor, s-a întâmplat de multe ori că vrăjmaşul diavol (care se strecoară în minte prin păcate ca nebăgarea de seamă, necunoaşterea, samavolnicia, părerea-de-sine, trufia, zelul fără minte, neascultarea de Biserică, lipsa de dreaptă-cugetare sau de vreo altă virtute creştină, slava deşartă sau frica de oameni, şamd.) a folosit dorinţa cea bună a omului nepriceput fie …

Părintele Gheorghe Calciu -Al şaselea cuvânt către tineri: DESPRE MOARTE ŞI ÎNVIERE

Al şaselea cuvânt către tineri „Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac” (Ioan 8, 51) Vom vorbi astăzi, prietene, despre moarte şi înviere. Ce stranie împerechere antinomică pentru urechile tale, care n-au auzit decât despre moarte şi viaţă! Tu, tânărul meu prieten, nu cunoşti decât sensul logic al afirmaţiei sau al …

Părintele Gheorghe Calciu – Primul cuvânt către tineri: CHEMARE

  Epitaf – Prolog la cele şapte cuvinte către tineri ale Părintelui Gheorghe Calciu Mărturisitorul. Cuvântul întâi   În istoria românilor strălucesc multe fapte de vitejie duhovnicească (filocaliile folosesc termenul „podvig”, superior celui ellin „ἀρετὴ”), dar puţine ating amplitudinea multi-dimensională a Părintelui Gheorghe Calciu. Cine a pogorât la iad şi cine s-a suit la cer?, vor zice scepticii – întotdeauna …

Să trăiești ca un sfânt, dar să fii acolo unde trebuie să sfințești

Pătrunzând adânc în ținutul Neamțului, până spre trecătorile Ardealului, dincolo de muntele Petru-Vodă, şi pătrunzând, iarăși, tăcerea pădurilor, se ajunge la schitul de lemn întemeiat anul trecut (în 1992 – n. red.), prin „tăria” unui monah. Este părintele Iustin Pârvu, figură de „luptător al minţii”, unul din duhovnicii pe ale cărui rugăciuni s-a ținut vie, zeci de ani, societatea românească …