Arhiep. Averchie Tauşev – Marea apostazie

“Sarea ne pătrunde” – semnul apropierii sfârşitului (La un centenar de la binecredinciosul sfârşit al Episcopului Ignatie Brianceaninov) Scurt cuvânt despre Sfântul Ierarh Ignatie Brianceaninov şi scrierile sale Apărător al Ortodoxiei, învăţător şi făptuitor al rugăciunii şi al pocăinţei; împodobire de Dumnezeu inspirată a arhiereilor, slavă şi laudă a monahilor: cel ce prin scrierile tale ne-ai înduhovnicit pre noi toţi. …

Părintele Justin Pârvu: Rugaţi-vă, rugaţi-vă, să nu cădeţi în ispita înşelării

– Părinte, cu durere observăm că România nu mai are puterea şi valoarea de altădată, pentru că ea nu face decât să execute ordinele marilor puteri ce conduc întreaga omenire, fără să se mai opună câtuşi de puţin şi se acceptă nişte măsuri împotriva României, în defavoarea noastră, atât material cât şi spiritual. Credeţi că mai există o Românie liberă? …

Rugăciune pentru Părintele Justin Pârvu

Fiecare dintre noi poate să îl ajute direct şi personal pe părintele nostru duhovnic prin Taina Pocăinţei şi prin Taina Împărtăşaniei, adăugînd în rugăciunea proprie şi alte cereri. Textul de mai jos a fost alcătuit de părinţii din mănăstire pentru credincioşii care întreabă ce poate face fiecare dintre noi pentru sănătatea Părintelui Justin: Iubiţi ucenici ai Părintelui Justin Pârvu, Cu …

Cuvînt al Părintelui Justin la Aiud, despre Aiud şi Sfinţii Închisorilor

Cred că nu mai sînt nici un fel de comentarii de făcut pe tema voinţei Părintelui Justin de a se construi ceva la Aiud. Pentru o mai bună înţelegere a predicii Părintelui Justin, vă ofer această scurtă istorie: 1763 – după răscoala iniţiată de Sfîntul Sofronie de la Cioara (ajuns după aceşti ani egumen la Robaia-Argeş), împărăteasa Maria Teresa a …

Părintele Justin: Soluţii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia este moartea pentru Hristos

– Părinte, cum sfătuiţi poporul să procedeze cu privire la aceste vaccinuri criminale care se vor impune cu forţa asupra copiilor noştri şi asupra mamelor însărcinate şi poate pe viitor asupra tuturor? – Dragii mei, e greu să dai un răspuns unui popor întreg, pentru că nu avem decît soluţii dureroase, pentru că aceasta este realitatea în care trăim: foarte, …

Comunicat din partea Mănăstirii Petru Vodă, despre actele electronice

către: Preşedinţia României, Guvernul României, Parlamentul României, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române şi către Presă Actul de identitate al unui cetăţean a fost dintotdeauna dat de apartenenţa la realitatea biologică şi spirituală a unui popor. Actul de identitate numerică anulează aceste două mărturii conjuncte şi modifică raportarea cetăţeanului la stat şi viceversa, precum şi a cetăţeanului la Biserică şi viceversa. Dreptul …

Scrisoare deschisă către Preşedintele Americii

Una din primele măsuri ale nou-alesului preşedinte al SUA a fost adoptarea implantării cu biocipuri către cetăţenii din domeniul militar, domeniul de cercetare ştiinţifică şi a deţinuţilor, precum şi promovarea pe scară mondială a ideologiei cyborgizării. Cu binecuvîntarea Părintelui Justin, în mod personal a fost trimisă o scrisoare deschisă, din care redăm un fragment: Mister President, Is this The Last …

Pr. Justin Pârvu – “Să nu ne facem părtaşi la erezie!”

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam, Ortodoxia şi neamul nostru au coexistat încă din primele veacuri ale creştinismului şi de atunci ortodoxia a fost sufletul acestui neam. De aceea noi am şi dăinuit în istorie cu demnitate până astăzi, datorită binecredincioşilor noştri voievozi şi tuturor mărturisitorilor şi rugătorilor acestei ţări, care au preferat mai bine să moară decât să vândă …

Viaţa Avvei Isaia din Gaza

Nu ştim în care din satele Egyptului s-a născut Avva Isaia, dar putem bănui că a venit pe lume pe la 390-400 AD, ori poate puţin după anul 400. Cum ucenicii lui nu ne-au lăsat nici o viaţă a sa, nu ştim din ce familie a fost şi care i-a fost traiul mai înainte de a pleca la mănăstire. Ştim …

Cuvînt către ziarişti

Despre menirea şi răspunderea jurnaliştilor Un gazetar… este omul de luptă, fără temere. Pe el nu-l interesează repercursiunile pe plan personal de pe urma scrisului lui. El luptă pentru adevăr! E un soldat al cuvântului. Sunt şi ziarişti care tălmăcesc aşa compact, istoric, diferite foi. Dar nu spun nimic în acelaşi timp. Au grijă de două-trei coloane, să umple spaţiul. …

Pătimirile Mănăstirii Neamţ de pe urma generaţiei paşoptiste

„Nimic nu este acoperit, care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut.” (Matei 10, 26)   Generaţia 1848 şi Biserica – Mănăstirea Neamţ între 1855-1862   Documentarul de faţă vrea să arunce o nouă lumină asupra generaţiei paşoptiste şi asupra legăturilor ei cu Biserica. Partea centrală o constituie o cronică inedită a evenimentelor ce …