Viaţa Sf. Theotim al Tomisului (20 Aprilie)

Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne-a dăruit nouă priceperea lucrurilor ce s-au făcut dintru nefiinţă întru fiinţă şi părtăşia la adâncul judecăţilor Sale – pentru care dar, cinste şi slavă de va aduce cineva, cu nimic nu va putea să îl cuprindă, ci mai adânc şi mai minunat îl va face. Iar această părtăşie a dăruit-o deplin dumnezeieştilor bărbaţi de Duh …

Sfîntul Dionysie Areopagitul, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel

Peisajul intelectual general în acest moment este dureros pentru cei ce ajung să îl cunoască, şi impresia pe care lumea intelectuală o lasă cuiva din afară este mai degrabă aceea de sanatoriu de boli sufleteşti şi mintale fără doctori. Este trist să vezi cît de diferite pot fi opiniile unor întregi, una faţă de alta, ori tabere partizane, sau, iarăşi, …