Apostolul din Sîmbăta săptămînii a cincea după Înviere (Fapte 15:35—41)

15:35  Iar Pavel şi Varnava zăboveau în Antiohia, învăţînd şi binevestind împreună cu alţii mulţi cuvîntul Domnului.

15:36  Iar după cîteva zile, a zis Pavel către Varnava: Întorcîndu-ne, să cercetăm pe fraţii noştri prin toate cetăţile întru care am vestit cuvîntul Domnului, cum petrec.

15:37  Iar Varnava voia să ia împreună pe Ioann ce se chema Marcu.

15:38  Iar Pavel zicea, că pe cel ce s-a despărţit de ei din Pamfilia şi nu a mers cu dînşii la lucru, să nu îl ia împreună.

15:39  Drept aceea s-a făcut împerechere între dînşii, încît s-au despărţit ei unul de altul; şi Varnava, luînd pe Marcu, a mers cu corabia în Cypru.

15:40  Iar Pavel, alegînd pe Sila, s-a dus încredinţat fiind Darului lui Dumnezeu de către fraţi.

15:41  Şi trecea prin Syria şi prin Kilikia, întărind Bisericile.

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact de Ohrida la Apostolul din Sîmbăta săptămînii a cincea după Înviere (Fapte 15:35—41)