Slava Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic

Cîntată la Mănăstirea Petru Vodă astăzi, 12 iunie 2016, la prăznuirea celor 318 (319, dacă-l numărăm şi pe Părintele Justin dimpreună cu aceştia la pomenirea cărora a binevoit Domnul să-l ia la Sine) Sfinţi Părinţi mărturisitori de la Sinodul I … Read More

Decizie sinodală pentru apărarea iconografiei bizantine

Decizia Sfîntului Sinod privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara – 22 Noembrie 1889 Considerînd pictura bizantină, şi împreună cu dînsa şi pe celelalte arte frumoase, ca fiind singurele întru a representa cu splendoare, magnificenţă şi … Read More

Cuviosul Schimonah Nectarie Protopsaltul (+ 5 dec. 1899)

Sfântul Munte păstrează cu evlavie pururea pomenirea Prea-cuviosului Părinte Nectarie Românul, numit şi al doilea Cucuzel, marele protopsalt al Athosului. Fragmentul de mai jos, aflat în manuscrisul athonit 133 (în catalogarea lui Sebastian Barbu Bucur), fol. 640v-647v, redă “Viaţa si … Read More

Părintele Justin despre pictura Părintelui Arsenie Boca

Cu ani în urmă câţiva dintre noi l-am întrebat pe Părintele Justin despre Părintele Arsenie Boca câteva lucruri care ne nedumereau. Nu am fost singurii, multă lume a întrebat şi a primit răspuns după puterea fiecăruia. În deliberările pentru canonizarea … Read More

Sfîntul Antonie cel Mare – Despre cîntare

Nu-ţi înălţa glasul decât în vremea rugăciunilor rânduite. [Canonul 44 al Marelui Antonie] Tâlcuire: “Această poruncă este un ecou al Vechiului Legământ, care îngăduie să-ţi înalţi glasul numai când te rogi. În toate celelalte situaţii, trebuie să vorbeşti liniştit, nu … Read More

Recenzia broşurii “Fenomenul Arsenie Boca”

M-am ferit, de ceva timp încoace, să iau poziţie în disputele privitoare la Părintele Arsenie Boca, din pricina patimilor atât de puternice care se războiesc între ele în aceste dispute. Dincolo de cei din afară, în Biserică am văzut câteva … Read More

Acatistul sfinţilor mucenici români din închisori

Condac 1: Pe Mărturisitorii cei aleşi ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce în temniţă chinuri şi batjocuri au răbdat, ostaşii cei adevăraţi ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au ruşinat şi în ceruri se … Read More

Cele mai frumoase cîntări pentru cei adormiţi

Compoziţiile de mai jos sînt tradiţional ortodoxe, patristice. “Sfinte Dumnezeule” se cînta odinioară la slujbele obişnuite de înmormîntare, la scoaterea celui adormit din pridvorul bisericii. Cele mai vechi manuscrise cunoscute ale acestei partituri sînt din secolul XVII, deşi, ca stil … Read More