Tîlcuirea Sfîntului Theofan Zăvorîtul la Evanghelia Sîmbetei săptămînii a cincea după Înviere (Ioann 10:27-38)

„Dacă nu credeţi în Mine, credeţi în lucrările Mele”, zice Domnul. Lucrările Domnului erau ştiute tuturor, iar Domnul putea să vorbească despre ele. E vorba de tămăduirea feluritelor boli, izgonirea demonilor, puterea asupra stihiilor, cunoaşterea gîndurilor inimii, prezicerea viitorului, puterea cuvîntului si stăpînirea asupra sufletelor. Toate acestea arătau limpede că Iisus Hristos e de la Dumnezeu si cuvîntul Lui este adevărul. Pentru noi, la aceste lucrări s-au mai adăugat: moartea cea minunată, Învierea, Înălţarea, Pogorîrea Sfîntului Duh, întemeierea Bisericii, minunatele daruri duhovniceşti primite de cei ce au crezut, biruinţa asupra păgînismului şi puterile harice care pînă acum nu încetează să lucreze în Biserica lui Dumnezeu. Toate acestea sînt lucrările Domnului. Oricărui necredincios i se poate spune: „Dacă nu crezi cuvîntului, crede acestor lucrări, care mărturisesc cu glas mare despre dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos; şi crezînd, primeşte întregul Lui adevăr”. Dar ce I-au răspuns atunci iudeii Domnului? „Căutau iarăşi să-L prindă.” Ce fac necredincioşii de acum? Şed împletind minciună peste minciună ca să „prindă” nu pe Domnul – căci asta e peste puterile lor -, ci pe cei ce sînt simpli în credinţă şi nu pot să descurce împletirile lor viclene.