Mircea Vulcănescu – Misiunea culturală a studenţimei româneşti

Scriam acum cîtăva vreme că niciodată o generaţie nu-şi impune singură misiunea ei. Ci această misiune naşte din chemarea vremurilor şi din necesităţile societăţii în care se ridică această generaţie, desemnînd ca un contur limitele de eficacitate ale acţiunii ei. Într-adevăr, pentru ca un grup de oameni să-şi propună un anumit ideal şi pentru ca acest ideal să găsească răsunet …

Tipologii ale ateismului

Temnicerii: Totuşi nu toţi temnicerii au corespuns acestor formule şti­inţi­fice materialist‑ateiste, ci s‑au diferenţiat între ei printr‑un fel de selecţie naturală. Ar trebui să dedicăm un întreg capitol portre­telor câtorva temniceri. Creionăm însă, pe scurt, trei ti­puri: Tipul Georgescu. Prost şi rău. Incult şi opac. Labil moral şi ros de orgolii. Inferioritate care urăşte tot ce e superior. Slu­garnic şi …

Mihai Eminescu – Istoria Basarabiei

“Basarabia” este numele medieval al Ţării Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţării Româneşti, a Basarabilor. În secolul al patrusprezecelea Mircea cel Bătrân, vestitul domn al Ţării Româneşti şi despot al Dobrogei, domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti până la mare, cel care a luat parte la bătălia de pe şesul Kossovo, la bătălia de la Nicopole, între …

Mihai Eminescu – Despre tendinţele de cucerire ale Rusiei

Răsărită din rase mongolice, de natura lor cuceritoare, aşezate pe stepe întinse a căror monotonie are înrâurire asupra inteligenţei omeneşti, lipsind-o de mlădioşie şi dându-i instincte fanatice pentru idei de-o vagă măreţie, Rusia e în mod egal muma mândriei şi a lipsei de cultură, a fanatismului şi a despotismului. Frumosul e înlocuit prin măreţ, precum colinele undoiate şi munţii cu …

Mihai Eminescu – O scurtă istorie a românilor

Austria există prin discordia popoarelor sale. Pentru a le ţine vecinic lipite şi vecinic în discordie are nevoie de un element internaţional, fără patrie proprie, fără naţionalitate, fără limbă, de un element care să fie acasă în Tirol ca şi în Boemia, în Galiţia ca şi-n Transilvania. Acest om pur cosmopolit per excelentiam a fost pentru această ambiţioasă Casă preotul …

Mihai Eminescu – Despre pătimirile Bucovinei

Nu veleităţile unei vieţi de stat mai mult sau mai puţin precare, nu deşertăciunea zgomotului în istorie este lucrul pe care-l voim. Oamenii de care se vorbeşte mai puţin şi popoarele item sunt cele mai fericite. Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt …

Mihai Eminescu – Libertate şi istorie

Dacă o generaţie poate avea un merit, e acela de a fi un credincios agent al istoriei, de a purta sarcinile impuse cu necesitate de locul pe care-l ocupă în lănţuirea timpilor. Şi istoria lumii cugetă – deşi încet, însă sigur şi just: istoria omenirii e desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu. Numai expresia exterioară, numai formularea cugetării şi-a faptei constituiesc meritul …

Radu Gyr – Balada păsării măiastre

Printre luciri de cornuri şi junghiere, vâna şi el cu prinţul prin păduri. Gorunii-aveau suspine verzi pe guri şi apele, pe buze, giuvaere. Era-ntr-a patra zi de vânătoare Isteţe slugi stârneau vânaturi noi şi cerbii-ngenunchiau pe frunze moi şi vulturii se prăvăleau din soare. Iar el, dibaci şi sprinten în săgeată, tânăr curtean cu chip strălucitor, când culegea văzduhul frânt …

Zoe Dumitrescu-Buşulenga: “Prin tehnologie, cultura vizuală va înlocui cultura cuvîntului”

  Cuvinte ale unor oameni înţelepţi de acum 40 de ani, care au reuşit să prevadă aceste timpuri în care omul se dezumanizează, luînd pretext fascinaţia şi robia tehnologiei, prin căderea în permanenta dominaţie a emoţiilor şi a plăcerii simţurilor şi renunţarea la capacitatea raţională (logică – după chipul Logosului). Imaginea din spaţiul social (real, media şi virtual) treptat înlocuieşte …

Petre Ţuţea – 25 de ani de la săvîrşirea sa (+ 3 Dec. 1991)

Marxismul nu e ostil anarhiei prin finalitatea lui, pentru că nu poţi fi egalitar decât dacă eşti anarhic. Ierarhia de valori distruge egalitatea. * Singura dimensiune a existenţei indisolubil legată de individ este mântuirea. * Marx spune: strada se poate revolta şi poate dărui eroi, iar în spatele lor alţii fac carieră politică. * La comunişti, evanghelia lor e Manifestul …

Mircea Vulcănescu – Ispita dacică

Determinarea componentelor unui suflet naţional nu-i o problemă uşoară. Conceptul chiar de suflet naţional, de ethos, e supus discuţiei şi, ca atare, spre a evita neclarităţi, se impune să lămurim, în prealabil, planul pe care se va situa această expunere. Planul acesta nu poate fi decât planul unei psihologii colective diferenţiale, adică domeniul unor reacţiuni ale sufletului omenesc, tipice pentru …

Mircea Vulcănescu – Există o Românie

Există o Românie pe care trebuie s-o regăsim cu orice preţ. România românilor. România viziunii româneşti. Ea singură contează. Sunt însă unii care au pe dracu-n ei. Vor să schimbe. Românul însă, frate cu codrul, le răspunde cu poetul: Numai omu-i schimbător, Pe pământ rătăcitor, Iar noi locului ne ţinem, Cum am fost, aşa rămânem: Marea şi cu râurile, Lumea …

Constantin Oprişan – Întâlnirea cu Iisus

Din tine iau păcatul, iar restul îl distrug Tu eşti legat de mine prin partea ta divină Şi ochii se dilată! Să mă întorc, să fug Dar ţeapăn stă piciorul şi spiritul leşină. O, sfântă libertate! Şi carnea îngrozită, Cu mâinile pe spadă, se prinde, încleştată. Nici ochiul nu mai plânge, nici pieptul nu palpită, Când buze, în neştire, şoptesc …