Sfîntul Grigorie Palama – Omilia 39, rostită la litia ţinută la plaga de moarte cea neobişnuită şi larg răspîndită (a.1347/1348)

1. Ioan, teologul cel iubit al lui Hristos, spune: Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu, şi ceea ce cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi cele plăcute înaintea Lui facem.[1 Ioan 3:21] Noi însă, care avem o conştiinţă care se osândeşte pe sineşi , care suntem traşi îndărăt [de] poftele noastre cele …

Sfîntul Symeon al Thessalonicului despre vederea Sfintelor Daruri

Sfintele Taine se arată şi poporului, pentru ca toţi să se închine Celui ce S-a jertfit pentru noi şi S-a adus Tatălui şi pentru ca prin închinăciune, prin mulţumire şi prin vedere credincioşii să se sfinţească cu totul şi să dobândească curăţire cei ce sunt de faţă, cei ce au răposat creştineşte şi toţi credincioşii din toată lumea, încă şi …

Sf. Iustin Popovici – Biserica şi statul

„Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni” (Fapte 5:29) Această maximă este sufletul şi inima însăşi a Bisericii Ortodoxe. Iată Evanghelia ei, Evanghelia a toate. Iată prin ce trăieşte ea, şi pentru ce trăieşte. Iată din ce se  zideşte nemurirea şi veşnicia ei. Anume aici se află atotvaloarea ei netrecătoare. „A se supune lui Dumnezeu mai mult …

Sf. Iustin Popovici – Cuvînt la Înviere (1979)

Hristos a înviat! Și ne aduce nouă toate veșnicele adevăruri: adevăruri despre om, despre Dumnezeu, despre viaţă, despre dragoste și dreptate, despre păcat și moarte, despre rai, despre iad, despre biruinţa asupra morţii, asupra păcatului și asupra iadului, despre timp și despre veșnicie, despre Mântuitorul și mântuire, în general despre orice, care era indispensabil existenţei omenești, pentru viaţa cea veșnică …

Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Sf. Gherman al Constantinopolei – Cuvânt la închinarea Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, la vremea înjumătățirii Postului

„Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit” [Isaia 60:1]. Astăzi gura mult-grăitoare a Prorocului Isaia aduce în Biserica dintre neamuri fericirile evanghelice și tocmai pentru că provine din limba înroșită de mistuirea Cărbunelui dumnezeiesc-ipostatic este strălucitoare și măreață, dar în același timp vestită și trâmbițată, deoarece înălțimea Sfântului Duh se coboară din ceruri. Pentru că, într-adevăr, …

Sf. Theofan Zăvorîtul – La Buna Vestire a Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu

Acum, fraţilor, prăznuim Buna Vestire, vestea de bucurie – o prăznuim în chip luminat, după cuvântul Bisericii, care pe toţi îi cheamă la veselie, şi cerul, şi pamantul, şi ingerii, şi oamenii, toată faptura văzută şi nevăzută. Binevesteşte, pământule, cântă ea, bucurie mare; lăudaţi, ceruri, slava lui Dumnezeu… să se veselească cerurile şi pământul să se bucure… să se bucure …

Sf. Theodor Studitul – Cateheza 65. Despre feciorie. La Buna Vestire

Frați și părinți, Fiindcă a venit Buna Vestire, voi încerca să vă vorbesc câteva lucruri despre Buna Vestire, arătând de aici că mare este făgăduința fecioriei, ceea ce fie să fim și noi învredniciți să îmbrățișăm. Cui a spus îngerul Gavriil: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine[1]? Nu Sfintei Fecioare Maria? Și din cine luând …

Sf. Theodor Studitul – Cateheza 64. Despre iconomia cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi că trebuie să prăznuim duhovniceşte, rostită în ziua Bunei Vestiri

Frați și părinți, A venit Buna Vestire, și aceasta este cea dintâi dintre sărbătorile stăpânești și suntem datori să o prăznuim nu doar precum cei mulți, ci cu înțelegere și cu cinstirea tainei. Dar care este taina? Că Fiul lui Dumnezeu, fiu al omului Se face, folosindu-Se de Sfânta Fecioară ca mijlocitoare a tainei, sălășluindu-Se întru ea, și plăsmuindu-Și Sieși …

Sf. Neofit Zăvorîtul – Despre Dumnezeiescul Gavriil și despre Buna Vestire a Maicii lui Dumnezeu

1. [***] cel ce tăgăduiește și disprețuiește orice sfat folositor pentru mântuire, este limpede că este bolnav de moarte[1]. Pentru aceea nici nu se apropie de hrana duhovnicească, ci tinde în fiecare zi să se apropie pe nesimțite de porțile iadului[2] și ale morții duhovnicești. Urât-a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții[3]. Așa și este. Căci …

Sf. Grigorie Palama – Omilie la Buna Vestire

1. Proorocul alcătuitor al Psalmilor, numărînd cu grijă chipurile făpturii zidite şi contemplînd înţelepciunea lui Dumnezeu din ea, s-a minunat nespus de mult şi, în vreme ce scria, a strigat: „Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” [Psalmi 103, 25]. Mie, acum, ce cuvîntare mi-ar fi pe potrivă spre a încerca să vestesc, după puterea mea, …

Sf. Fotie, Patriarhul Constantinopolei – Omilia a 5-a, la Buna Vestire a Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu

Strălucit este praznicul acestei zile și strălucită bucurie aduce marginilor pământului. Dă bucurie, risipind vechea întristare, dă bucurie, izgonind blestemul lumii și reînnoind ridicarea celui ce a căzut oarecând și dând tuturor mântuire. Îngerul vorbește cu Fecioara și se nimicește șoapta șarpelui și se înlătură atacul uneltirii. Îngerul vorbește cu Fecioara și se slăbește înșelarea Evei și firea osândită se …

Sfîntul Marcu Evghenicos – Capete parenetice mult folositoare

Sârguiește-te, când vin gânduri rele, îndată să le alungi prin mărturisire. Nu te rușina să mărturisești păcatele tale, căci, mărturisindu-le părintelui tău, zdrobești capul balaurului. Vrei să intri în slujba lui Dumnezeu? Gătește-ți inima spre ispite și necazuri. Trebuie să-ți robești trupul prin post și priveghere, și osteneală, și citirea Dumnezeieștilor Scripturi. Trebuie să-ți aduni inima pururea spre frica de …

Rugăciune către Maica Domnului a Sfîntului Gherman al Constantinopolei

Prea-curată, prea-bună și mult milostivă Stăpână, mângâierea tuturor creștinilor, alinarea fierbinte a necăjiților, grabnică scăpare a păcătoșilor, nu ne lăsa pe noi orfani de sprijinul tău. Căci dacă vom fi și părăsiți de tine, unde, oare, vom alerga? Ce ne vom face, oare? O, Prea-sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești viața și răsuflarea creștinilor – căci așa cum trupul …