Sf. Maxim Mărturisitorul – Tîlcuire la Psalmul 59

Tâlcuire la Psalmul 59[1] La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi; ca inscripţie pe coloană pentru David, spre învăţătură, când a ars Mesopotamia şi Siria Soba şi s-a întors loab şi a răpus Valea Sării, douăsprezece mii. La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi. Acest psalm a fost intitulat astfel şi din cauza transformării deliberate şi a schimbării voite[2] care …

Sf. Grigorie cel Mare – Despre curajul mărturisirii

„Dar tu, fiul omului, să nu te temi de ei, nici să sperii de cuvintele lor, fiindcă sunt neîncrezători şi distrugători faţă de tine, şi tu locuieşti cu nişte scorpioni” (Iez. 2:6). Se vede clar cât de răi sunt oamenii la care este trimis să propovăduiască cel care este sfătuit să nu se teamă. Şi pentru că cei răi întotdeauna …

Sf. Grigorie Dialogul – Despre dragostea de Dumnezeu

Sfânta Scriptură este un munte, din care Domnul vine în inimile noastre ca să înţelegem. Munte despre care este spus prin proroc: „Dumnezeu va veni din Liban şi Cel Sfânt din muntele umbros şi stufos”. Muntele acesta este şi stufos prin sentinţe şi umbros prin alegorii. Dar trebuie ştiut că, atunci când glasul Domnului răsună în munte, ni se dă …

Cauzele şi soluţiile problemelor româneşti

28:2.  De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea şi se vor împlini asupra ta: 3.    Binecuvântat să fii în cetate şi binecuvântat să fii în ţarină; 4.    Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul dobitoacelor tale; 5.    Binecuvântate să fie hambarele tale şi cămările tale; 6.    Binecuvântat să fii la …

Gîndul stăpînirii de sine – din epistola filosofică a lui Iosip (1688)

“Prea filosofesc cuvînt, vrînd a arăta de iaste sîngur-stăpînitoriu patemelor cel bine-credincios gînd. Svătuire-aş dară voao dirept ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie, pentru că de treabă iaste spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt chip, a cei prea mare bunătăţi, înţelepciunii, cuprinde laudă. De să arată dară gîndul a birui celor opritoare patemi ale înţelepciunii, de lăcomia …

Căderea lui Cain şi moartea lui Abel

“După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain şi a zis: “Am dobândit om prin Dumnezeu”. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Iar după cîteva zile, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Şi a adus …

Zămislirea Bisericii

„Vino, am să-ţi arăt Mireasa, Femeia Mielului” (Apoc. 21:9) „Cînd Hristos a fost înjunghiat ca un miel, El S-a logodit cu Biserica prin propriul Său Sînge. Precum femeia a fost făcută pentru Adam în timpul somnului lui prin scoaterea coastei, la fel şi Biserica a luat chip prin curgerea Sîngelui din coasta lui Hristos în timpul adormirii de bună voie …

Sf. Grigorie Palama – Tîlcuirea celor 10 Porunci dumnezeieşti

Sf. Grigorie Palama – Decalogul poruncilor după Hristos [1] 1. Domnul Dumnezeul tău Unul Domn este [Dt 6:4] Domnul Dumnezeul tău Unul Domn este [Dt 6:4] , cunoscut în Tatăl si în Fiul si în Duhul Sfânt: în Tatăl-nenăscut, în Fiul-născut, fără de început, fără de timp si fără patimă, Cuvântul cel întrupat, Care prin însuşi trupul Lui a uns …

Destinaţia Sfintei Scripturi: inima omului

„Aşa am săvârşit şaptesprezece ani, nenumărate nevoi pătimind; iar de atunci până astăzi ajutătoarea mea, Născătoarea de Dumnezeu, mă povăţuieşte la tot pasul”. Şi a zis Zosima către dânsa: „Dar n-ai avut trebuinţă de hrană sau de îmbrăcăminte?” Iar ea i-a răspuns: „Sfârşindu-se pâinile acelea în şaptesprezece ani, m-am hrănit după aceea cu verdeţurile ce se află în pustia aceasta; …

Sfinţii Apostoli către poporul român

Fraţilor, Câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, împreună cu El ne-am îngropat prin Botez întru moarte, ca în ce chip S-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi să fim întru înnoirea Vieţii. Tot cel născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Cel ce are pe Fiul, are viaţa; iar cel ce nu are …