Sf. Ioan Iacov – Oglinda noastră cea de obşte

Mai opriţi-vă din cale Fraţilor întru Hristos Şi uitaţi-vă cu jale La mormântul meu de jos. Ca şi voi am fost odată Dornic pentru bunul trai, Iar acum în groapă … iată Sunt pământ şi putregai. Cel cu mintea ascuţită … Read More

Părintele Justin Pârvu despre cugetarea la moarte

– În al 47-lea imn Nisebean, atribuit lui Efrem Sirul, se spune: „El l-a strigat pe Lazăr care numaidecît/ A ieşit afară şi i-a mustrat:/ Pentru că dacă era mort pentru Domnul Său,/ Atunci nu ar fi putut să răspundă./ … Read More

Părintele Justin Pârvu despre moarte

– Cum trebuie să deschidă creştinul „poarta vieţii”, după care găseşte judecata şi mîntuirea, răsplata şi justificarea întregii sale vieţi? – Spune Sf. Apostol Pavel către Corinteni, că unii „vor fi mireasmă a morţii spre moarte, iar alţii mireasmă a … Read More

Cuvînt către tineri: despre sensul morţii

“Oricine moare, moare în două feluri. El poate să moară din momentul în care s-a născut. În cazul acesta, toată viaţa lui nu este decât o epuizare lentă a rezervei de viaţă cu care a venit pe lume. Un om … Read More

Mircea Eliade despre jertfa românilor

Extrase din “Comentarii la Legenda Meşterului Manole“, Editura Publicom, Bucureşti 1943: Un ins devine erou nu numai datorită genealogiei sale semi-divine, ci în primul rînd datorită faptelor sale extraordinare şi morţii sale violente, care este o formă a morţii rituale, … Read More

Frauda donării de organe

“Esenţa prostiei nu este să nu ştii, ci să nu vrei să ştii…”   În prezent se face peste tot o reclamă tot mai insistentă pentru donarea de organe, căci disponibilitatea populaţiei de a dona a scăzut, mai ales datorită … Read More