Sărbătoarea Întîmpinării Domnului a oprit ciuma din anul 542

Ciuma bubonică a fost o plagă răspîndită de şobolani, apărută în anul 541, adusă din Nord-Vestul Chinei de astăzi şi a adus moartea a jumătate dintre oamenii din acea vreme. Ciuma nu a fost eradicată complet într-un singur an, valuri succesive de molimă bîntuind în veacul al VI-lea şi continuînd pînă în anul 750. Mortalitatea a fost cea mai ridicată …

Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Sfîntul Ilarion cel Mare şi începuturile vieţii monahale în Ţara Sfîntă

La anul 297, în satul Thavatha, aflat la cinci mile spre miazăzi de cetatea Gaza, s-a născut din părinţi păgîni, ca un trandafir din spini, cel pe care Sfîntul Antonie avea să-l numească „luceafărul cel ce răsare dimineaţa”. Pentru că părinţii săi erau oameni înstăriţi, şi-au trimis copilul la şcoala din Alexandria, ca să se desăvîrşească în ştiinţele cele din …

Andronic Duhovnicul – Pătimirea Sfinţilor Noi Mucenici Efthymie, Ignatie şi Acachie (1 Mai)

[Sfîntul Nou Mucenic Efthymie] Şiragul acesta frumos al nevoitorilor acestor viteji ostaşi ai Sfintei Treimi l-a început minunatul Efthymie, din patrie Peloponisul, satul Dimiţana, născîndu-se din părinţi bine-credincioşi, anume Panaiote şi Maria, prin minunea Sfîntului Sfinţit Mucenic Eleftherie, al cărui nume i s-a şi pus din Sfîntul Botez, numindu-se Eleftherie. Care, crescînd în vîrsta cuviincioasă, s-a dat la învăţătura cărţii, …

Viaţa Sf. Theotim al Tomisului (20 Aprilie)

Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne-a dăruit nouă priceperea lucrurilor ce s-au făcut dintru nefiinţă întru fiinţă şi părtăşia la adâncul judecăţilor Sale – pentru care dar, cinste şi slavă de va aduce cineva, cu nimic nu va putea să îl cuprindă, ci mai adânc şi mai minunat îl va face. Iar această părtăşie a dăruit-o deplin dumnezeieştilor bărbaţi de Duh …

Icoana Maicii Domnului în faţa căreia s-a rugat Sf. Maria Egypteanca

Am plecat și eu, alergând împreună cu cei care se grăbeau, și am ajuns odată cu ei în prid­vorul bisericii. Când a venit timpul Dum­nezeieștii Înăl­țări, mă împingeam în mul­țime, silindu-mă să intru împreună cu po­porul. Și m-am apropiat eu, ticăloasa, cu multă trudă și năduf de ușa prin care se putea intra în biserică, unde se arăta lem­nul de …

Sf. Sofronie al Ierusalimului – Viaţa Sfintei Maria Egypteanca

Bun lucru este a ascunde taina împăra­tului și slăvit lucru a propovădui faptele lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul către Tobie după minunata recăpătare a vede­rii, căci îi orbiseră ochii, și după ace­le primejdii prin care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia ce avea. A nu păzi taina împă­ratu­lui este primejdios și vătămător, iar a ascunde …

Viaţa Sfîntului Fotie cel Mare, scrisă de Sfîntul Iustin Popovici

  Părinţii noştri purtători de Dumnezeu, care în Biserica lui Dumnezeu au făcut totul după bună plăcerea lui Dumnezeu  ne-au lăsat ca moştenire sfântă această învăţătură, pe care au primit-o de sus şi pe care le-au transmis-o Sfinţii Apostoli: nu există virtute mai mare decât mărturisirea şi apărarea adevăratei credinţe ortodoxe. Pentru că nu mai există, spun ei, o altă …

Viaţa Cuviosului Nectarie Protopsaltul

Părintele Nectarie a fost un călugăr desăvîrşit din veacul al XIX-lea, pe care Dumnezeu l-a ales pentru a da Athosului un muzician desăvîrşit care să înfrumuseţeze Biserica Sa cu cîntări dumnezeieşti. Părintele Nectarie a iubit, mai întîi de toate, unirea cu Dumnezeu prin linişte şi rugăciune, osteneli după care a tînjit toată viaţa sa, încă din primii ani de monahism. …

Sf. Grigorie cel Mare – Puterea rugăciunii celor smeriţi

PETRU. După ce mi-ai povestit o astfel de minune a lui, mai rămâne să mă lămureşti asupra smereniei sufletului său. GRIGORIE. Cum renumele sfinţeniei lui crescuse atât de mult, mulţi oameni din diferite provincii doreau să-l vadă. Într-una din zile, un ţăran a venit de departe pentru a-l vedea. Chiar în ceasul acela s-a întâmplat ca sfântul, stând pe o …

Preotul Ştefan Ionescu-Cazacu, erou şi sfînt

Preotul Ştefan Ionescu-Cazacu, duhovnicul regimentului Olt nr. 3, a căzut în luptele de la Mărăşeşti cu crucea în mână. În 1926, Societatea “Mormintele Eroilor”, care a strâns în cripta “Bisericii Neamului” de la Mărăşeşti toate osemintele eroilor căzuţi, a găsit mâna dreaptă a preotului neputrezită. Şi părintele Ştefan, şi alţi cîteva sute de preoţi ortodocşi care au fost ucişi de …

Sf. Ioan din Kronstadt, profesorul de religie

Începând din anul 1857 părintele Ioan a fost profesor de religie în şcoala orăşenească, iar când în anul 1962 a luat fiinţă în Kronstadt liceul clasic, i s-a propus postul de profesor la predarea religiei în acel liceu. Părintele a primit cu bucurie, deschizându-i-se calea bunei înrâuriri asupra Copiilor în formare, Părintele Ioan a intrat în şcoală ca un lucrător …

Sf. Andrei despre vederea raiului

“Ce a fost, nu ştiu, căci precum cineva toată noaptea doarme bine şi dimineaţa se trezeşte, aşa şi eu în acele două săptămîni am petrecut în acea dulce vedenie, precum dumnezeiasca voire a poruncit. Şi m-am văzut pe mine ca în raiul cel frumos şi minunat şi mirîndu-mă cu duhul, gîndeam: Ce este aceasta? Ştiu că în Constantinopol este locuinţa …

Icoana familiei creştine: Sfinţii Ioachim şi Ana

Sfântul şi dreptul Ioachim a fost din seminţia lui Iuda, trăgându-şi neamul din casa lui David împăratul în acest chip: din neamul lui Natan fiul lui David s-a născut Levi, iar Levi a născut pe Melhie şi pe Pamfir; Pamfir a născut pe Varpafir, iar Varpafir a născut pe Ioachim, tatăl Născătoarei de Dumnezeu. Acesta petrecea în Nazaretul Galileii, având …