Minunea întoarcerii Iordanului, dovadă a Harului lui Dumnezeu

De 2000 de ani, an de an, la rîul Iordan, în ziua de 18 Ianuarie (5 Ianuarie pe calendarul iulian) are loc o minune înfricoşată, atestată de toţi închinătorii la Sfintele Locuri din antichitate pînă azi: la rugăciunile patriarhului Ierusalimului pentru sfinţirea aghiasmei mari şi la binecuvîntarea rîului în locul în care S-a botezat Mîntuitorul Hristos, Iordanul începe să curgă …

IPS Ierotheos Vlahos susţine poziţia ortodoxă a Mănăstirii Petru Vodă

– Cum ar fi reacţionat Părintele Sofronie în faţa sinodului din Creta? – Nu ştiu ce ar fi făcut Părintele Sofronie în privinţa asta. Măcar de ar fi trăit şi să ne fi spus tuturor ce trebuie să facem. Eu ce aş dori să spun şi am mai spus şi dimineaţă la Sfînta Liturghie este faptul că astăzi avem nevoie …

Gînduri despre adunarea din Creta şi urmările sale

Întrucît suntem prima mănăstire ortodoxă din România care a publicat cărţi împotriva ecumenismului (încă din 1999), cea mai prolifică mănăstire românească în ce priveşte publicaţiile patristice şi singura mănăstire ortodoxă din lume care a publicat, cu aproape un an înainte de Sinod, o propunere cu privire la acesta, suntem datori înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor la o părere avizată …

Mitrop. Ierotheos Vlachos: Deciziile Ierarhiei Bisericii Greciei asupra “Sfîntului şi Marelui Sinod” şi soarta lor

Ierarhia Bisericii Greciei, la întîlnirile sale din 24 şi 25 Mai 2016, întrucît era dreptul şi responsabilitatea sa, a studiat textele adoptate de Conferinţele Panortodoxe Pre-sinodale şi ale Sinaxelor Întîi-stătătorilor, ca urmare a deciziei şi propunerii Sfîntului Sinod. Luînd în considerare Articolul 11 al Procedurii de organizare şi desfăşurare a “Sfîntului şi Marelui Sinod”, a decis să supună spre examinare …

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea – prin cuvânt şi viaţă – altor credinţe nerevelate prin contrapunerea faţă de ele a poruncilor lui Dumnezeu). Adevăratul ecumenism …

Despre documentele conferinţei din Creta

În conformitate cu Sfintele Canoane, vom prezenta cu smerenie propunerile şi gîndurile noastre cu privire la hotărîrile conferinţei din Creta (16-26 Iunie a.c.) într-o adresare scrisă, oficială, argumentată scripturistic şi patristic, la următoarea întrunire Sinodului B.O.R., aşteptînd în post şi rugăciune ajutorul şi luminarea lui Dumnezeu. În conformitate cu Sfînta Predanie şi cu învăţăturile părintelui nostru duhovnic şi ctitor, Arhimandritul …

Episcopul Macarie al Scandinaviei – Frământări asupra temeiniciei documentului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine

Luând aminte la neliniștile exprimate de numeroși ortodocși asupra unor documente aprobate la Sfântul și Marele Sinod din Creta, îndeosebi asupra documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”, aduc următoarele precizări conform conștiinței mele: 1. Contribuția delegației Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv asupra documentului amintit, a fost întru totul ancorată în tradiția Sinoadelor Ecumenice și a predaniei ortodoxe. Contribuția s-a …

Scrisoare deschisă a IPS Pavel de Alep către toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe

ÎPS Pavel de Alep a fost răpit de terorişti la 22 aprilie 2013 şi este în continuare în sechestrul lor. Înalt Preasfinţia Sa scrie către toţi ierarhii Ortodocşi din toată lumea, la 20 iunie 2016, o scrisoare plină de duh apostolic. Preafericiţi, Preasfinţiţi, Ierarhii Bisericilor Ortodoxe, Părinții și frații mei în harul episcopatului, Apostoli ai lui Hristos și slujitori ai …

Enciclica Sinodului din Creta – 26 iunie 2016

Notă (30 iunie 2016): Mănăstirea noastră îşi retrage orice comentariu până la publicarea textelor oficiale în limba română. Textul enciclicei poate fi citit aici: https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome

Părintele Dumitru Stăniloae despre un viitor sfînt şi mare sinod (I – Către reafirmarea hristologiei ortodoxe)

La prima Conferinţă Panortodoxă de la Rodos din septembrie 1961 s-a propus Bisericilor Ortodoxe Autocefale să pregătească un Sfânt şi Mare Sinod Ortodox şi s-a întocmit o lungă listă de teme (vreo 150), în care ar avea să se pronunţe acest Sinod. În scopul acesta Bisericile Ortodoxe au format o comisie pregătitoare, care s-a întrunit pentru prima dată la Chambesy …

IPS Ierotei Vlachos: Problemele esențiale cu privire la Sinodul din Creta

            Sfântul și Marele Sinod care urmează să aibă loc în luna iunie 2016 în Creta era o așteptare a multora cu o anumită viziune despre el, care l-au pregătit, care s-au ostenit și acum au ajuns la convocarea lui.             Întrebarea care se pune este dacă Sfântul și Marele Sinod este chiar acela pe care îl așteptau cei ce …

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă despre Sinodul din Creta din Iunie 2016

Comunicatul oficial iniţial, bazat pe întîlnirea de la Chambesy din 1976, preciza subiectele Sinodului: „Diaspora ortodoxă Autocefalia şi modul declarării acesteia  Autonomia şi modul declarării acesteia Dipticele (ordinea pomenirii întîistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe – n.n.) Calendarul comun Impedimente la căsătorie Rînduielile bisericeşti privind postul Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine Ortodoxia şi mişcarea ecumenică Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale …