Sfîntul Symeon al Thessalonicului despre vederea Sfintelor Daruri

Sfintele Taine se arată şi poporului, pentru ca toţi să se închine Celui ce S-a jertfit pentru noi şi S-a adus Tatălui şi pentru ca prin închinăciune, prin mulţumire şi prin vedere credincioşii să se sfinţească cu totul şi să dobândească curăţire cei ce sunt de faţă, cei ce au răposat creştineşte şi toţi credincioşii din toată lumea, încă şi …

Arhim. Hariton – Despre blîndeţe

Preacuvioase părinte, vorbiţi-ne despre contextul în care a fost rostită Fericirea care se adresează celor “blânzi”. Mulţimea strânsă în jurul blândeţii Domnului Hristos primea, pe lângă tămăduirea trupească şi sufletească, cuvântul mântuitor. Privind la cei ce-L ascultau pe munte, Mântuitorul Hristos i-a văzut răpuşi de deznădejde, întristaţi, asupriţi, sătui de viaţa grea, de tragediile pe care le trăiau zilnic: femeile …

Părintele Justin Pârvu – Cuvînt la intrarea în Sfîntul şi Marele Post

Iată-ne, deja, intraţi pe porţile Sfîntului şi Marelui Post, perioada de patruzeci de zile în care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să fim asemenea unui luptător care, în vremea războiului duhovnicesc, nu se îndeletniceşte decît cu rugăciunea şi cu ostenelile trupeşti, alungînd fiecare cuget trimis din lumea sensibilă. Rînduiala de nevoinţă a Postului Mare şi, mai ales, aceea a primei …

Episcopul Calinic Botoşăneanul – Cuvînt către tineri

Vă scriu, iubiţi tineri, câteva gânduri, cu aceeaşi dragoste cu care vă pomenesc la fiecare Sfântă Liturghie, în numele Arhieriei la care m-a chemat Hristos şi al Bisericii Sale, care poartă în ea desăvârşirea, precum şi din dorinţa de a ne întări în dragostea faţă de Biserica părinţilor noştri şi faţă de valorile spirituale şi morale ale neamului nostru românesc. …

Sf. Kyrill Fileotis – Despre legi şi guvernare

Trebuie, așadar, să păzim cu dreaptă credință legile impuse și să nu schimbăm pe nici una. Căci ceea ce se impune prin ele, chiar dacă ar părea mai rău, este mai folositor decât a le înnoi mereu, chiar dacă acest lucru ar părea mai bun. Căci așa cum trupul lipsit de suflet cade, tot așa și cetatea care nu are …

Sf. Grigorie Dialogul – Trei omilii despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos

Omilia I Textul Sfintei Evanghelii după Lc 21, 25-32: «În vremea aceea, Iisus le-a spus ucenicilor Săi: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ, apăsare pentru neamuri şi tulburare din pricina vuietului mării şi al valurilor; oamenii se vor usca de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste întreaga lume. Căci …

Sf. Isidor Pelusiotul despre vorbirea de rău a celor morţi

Cei vii sînt săgetaţi şi săgetează cu invidia, iar cu cei morţi şi vrăjmaşii se împacă. Deci pentru ce calci şi legile firii, şi hotarele vrăjmăşiei, prihănindu-l pe cel mort? Căci nu împotriva prafului şi a cenuşii îţi ascuţi limba, precum socoteşti, ci mai întîi ocărăşti însăşi cuvioşia, de care toţi oamenii se ţin, apoi sufletul este fără de moarte, …

Traian Trifan – Ce este mila?

Milostenia sufletească: 1 A îndrepta pe cel ce greşeşte 2 A învăţa pe cel ce nu ştie 3 A da sfat bun celui ce stă la îndoială 4 A ne ruga pentru aproapele 5 A mângâia pe cel întristat 6 A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii la răbdare în asuprire 7 A ierta pe cel …

Sf. Ioan Scărarul – Despre bîrfirea “din dragoste”

Nimeni, socotesc, dintre cei ce judecă sănătos nu va tăgădui că din ură şi din ţinerea de minte a răului se naşte clevetirea. De aceea, s-a şi rânduit aceasta după părinţii ei, ca într-un lanţ. Clevetirea este fiica urii. O boală subţire, dar o lipitoare grasă, ascunsă şi tăinuită, care suge şi seacă sângele iubirii. E făţărnicirea iubirii, pricinuitoarea întinăciunii …

Despre botezul pocăinţei

După Botez, care este începutul mântuirii tuturor credincioşilor, Mărturisirea este a doua curăţire şi ca al doilea Botez. Drept aceea se cuvine ca noi toţi, mireni şi monahi, clerici, preoţi şi arhierei să ne mărturisim păcatele şi nici unul din noi să nu ne depărtăm de la aceasta, pentru că toţi am greşit şi păcătuim; să nu uităm că Mântuitorul …

Despre lupta cu gîndurile

GRIGORIE. [Odată, vrăjmaşul] prefăcându-se că este un pelerin străin, făcea înconjurul străzilor oraşului şi striga: „Oh! Sfântul bărbat Fortunat episcopul! Iată ce a făcut! A alungat un pelerin străin de la adăpostul său! Caut unde să mă odihnesc, dar în oraşul lui nu găsesc”. Atunci un oarecare om şedea în casă lângă foc împreună cu femeia lui şi cu un …

Sf. Grigorie cel Mare – Despre curajul mărturisirii

„Dar tu, fiul omului, să nu te temi de ei, nici să sperii de cuvintele lor, fiindcă sunt neîncrezători şi distrugători faţă de tine, şi tu locuieşti cu nişte scorpioni” (Iez. 2:6). Se vede clar cât de răi sunt oamenii la care este trimis să propovăduiască cel care este sfătuit să nu se teamă. Şi pentru că cei răi întotdeauna …