Legea vaccinării cu forța

Speriați de epidemia cu coronavirus, oamenii par să se fi resemnat cu noile intruziuni ale autorităților în viața lor și chiar acceptă cu bucurie limitarea drepturilor cetățenești și introducerea unui sistem diabolic de supraveghere și control. Coronavirusul a creat o oportunitate pentru instituirea statului polițienesc în sănătate. Lucru evidențiat de modul în care (după ce 2 ani a zăcut în …

Mărturisitoarea Aspazia Oţel despre Aiud

Care a fost contribuția foștilor deținuți politic la construirea monumentului de la Aiud? Monumentul a fost ridicat de către foștii deținuți politic. Proiectele au fost făcute tot de către ei. Cineva își poate pune întrebarea de ce foștii deținuți politic trebuie să aibă cuvântul principal de spus în ceea ce privește mausoleul de la Aiud. Pentru că tot ce s-a …

Identitatea – simbol al liberului arbitru

Sistemul de supraveghere este atît de perfect şi de atotprezent (prin satelit, camere video, senzori de mişcare, amprente vocale, recunoaştere facială, şi aşa mai departe) încît e o iluzie că cineva i se poate abstrage, afară de realii răufăcători, care îl eludează cu uşurinţă din moment ce ei l-au creat. Statistica anuală a crimei internaţionale plasează ca numărul unu al …

Sf. Iustin Popovici – Biserica şi statul

„Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni” (Fapte 5:29) Această maximă este sufletul şi inima însăşi a Bisericii Ortodoxe. Iată Evanghelia ei, Evanghelia a toate. Iată prin ce trăieşte ea, şi pentru ce trăieşte. Iată din ce se  zideşte nemurirea şi veşnicia ei. Anume aici se află atotvaloarea ei netrecătoare. „A se supune lui Dumnezeu mai mult …

Lunetiştii papei

Întrucît anunţata vizită a şefului statului Vatican se va desfăşura în următoarele zile prin mai multe localităţi de pe cuprinsul României, îi îndemnăm pe credincioşii ortodocşi să nu ia parte în nici un fel la aceste vizite locale. Mai mult, să nu se apropie nici măcar de ferestre, nici de balcoane, dacă locuiesc în preajma traseului papal. Deja Poliţia Română …

Toleranţa faţă de păcat e o formă de ateism

Dacă am presupune că Dumnezeu nu urăște păcatul, atunci ar trebui să acceptăm că de fapt nu este Dumne­zeu. Pentru că, Dumnezeu fiind, se cuvine să urască păcatul, ca pe cel ce I împotrivește și Îl urăște cu ură care nu are sfârșit. Că Dumnezeu, după cum iubește nemărginit binele, tot așa de sigur este că urăște nemărginit păcatul și …

Roadele ecumenismului

Cînd eram copil îmi era suficient ca cineva să nu fie comunist ca să fie vrednic de admirație. Neexistînd atunci educaţie religioasă, m-am îndopat cu toate metafizicile universale și particulare, impersonale și personale, în căutarea Adevărului Ultim. Abia după erodarea cu efervescenţă în crize existențiale și în polemica dintre cele nihiliste şi cele mistice, am ajuns la limanul că Adevărul …

Despre vizita Papei

Ni-s cimitirele pline de eroi şi bisericile pline de sfinţi – ucişi din dispoziţiile instituţiei papale. Nu e familie românească pe care deciziile şi influenţele acestui stat să n-o fi afectat în mod negativ pînă în ziua de astăzi. Am dori, desigur, ca lucrurile să se îndrepte, însă toate aparenţele arată că interesele Vaticanului faţă de poporul român nu s-au …

Protestantizare de Crăciun

Dovada unei trăiri ortodoxe autentice este şi acel simţ exclusiv dăruit de Duhul Sfînt care sesizează prezenţa sau absenţa Sa dintr-un moment, lucru, om sau lucrare. O faţetă a acestei capacităţi este simţul ridicolului. Există un ridicol al unui act artistic eşuat, dar în cazul artelor bisericeşti există şi unul al non-epiclezei. Însă, pentru unii clerici analfabetismul multilateral manifestat (dogmatic, …

Sf. Macarie Egipteanul – Despre legea creştinului

Întrebare: Ai spus că toate sunt ascunse duhovniceşti în suflet. Prin urmare, ce înseamnă dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea? Răspuns: Şi Biserica se înţelege în două chipuri: în adunarea credincioşilor şi în unitatea sufletului. Când se înţelege duhovniceşte cu privire la om, Biserica este toată alcătuirea lui. Iar cele cinci cuvinte sunt cele cinci …

Sf. Nicolae Velimirovici – Relaţia Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

Notă: Textul se referă şi la aşa-numiţii teologi “ortodocşi” de astăzi, şcoliţi mai mult în protestantism decît în dreapta-credinţă, şi care folosesc metode omiletice şi exegetice neortodoxe, fiind mai înverşunaţi decît sectanţii împotriva teologilor ortodocşi patristici. Ce înseamnă a crede în Evanghelie? înseamnă a crede în Vestea de Bucurie pe care Vestitorul Ceresc, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a adus-o neamului …

Psaltică versus polifonie

“Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Pentru ortodocşi mărturia lui Hristos e limpede: totul ţinteşte şi susţine această arhitectură a interiorului. Întorcându-se la un tip de raţionalism precreştin şi alegînd să interpreteze mai degrabă decît să experieze pogorîrea Sfîntului Duh, catolicismul a părăsit acest “lăuntru”, izgonindu-se din Împărăţia lăuntrică într-una cezarică, a simţurilor; de aceea şi arta catolică este către …

Muzica Bisericii lui Hristos

La praznicul marilor melurgi ai Ortodoxiei, Sfîntul Ioan Cucuzel şi Sfîntul Roman Melodul, se cuvin amintite învăţăturile de credinţă ale Sfintei Tradiţii cu privire la Arta muzicală a Bisericii. Mîntuitorul şi Apostolii Săi, precum şi toţi urmaşii Apostolilor – episcopii, preoţii, diaconii, psalţii şi credincioşii ortodocşi – au cîntat psaltic. Cîntarea lor era pe o singură voce, nu pe mai …