Cuviosul Sofronie Saharov – Despre pocăinţă

„Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi a treia zi să învie din morţi, şi să se propovăduiască în numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor în toate neamurile” (Lc 24: 46-47). Negrăit de mare este darul pocăinţei: … Read More

Comunicat despre actele de identitate electronice

Mănăstirea Petru Vodă încă de la înfiinţare (1991) şi-a exprimat şi îşi menţine neschimbată poziţia sa cu privire la demersurile globale de a anula drepturile naturale ale fiinţei umane. Poziţia Mănăstirii noastre, lecturabilă pe parcursul a mii de pagini de … Read More

Care este miza ascunsă în cardul cu cip: transhumanismul

Cu cîteva zile în urmă un organ de presă a încercat (a cîta oară?) să arunce oprobiul asupra sfinţilor şi eroilor Poporului Român, asupra Mănăstirii Petru Vodă şi (implicit) asupra Bisericii printr-o emisiune TV a cărei rea intenţie este peremptorie. … Read More

Sfinţii Trei Ierarhi şi geocentrismul

Întreaga Biserică Ortodoxă prăznuiește luminat la 30 ianuarie pe cei trei ierarhi și dascăli a toată lumea (oecumena!): Vasilie cel Mare, Grigorie (de Nazianz) Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Pentru că au fost nu numai ierarhi dar … Read More

Tipologii ale ateismului

Temnicerii: Totuşi nu toţi temnicerii au corespuns acestor formule şti­inţi­fice materialist‑ateiste, ci s‑au diferenţiat între ei printr‑un fel de selecţie naturală. Ar trebui să dedicăm un întreg capitol portre­telor câtorva temniceri. Creionăm însă, pe scurt, trei ti­puri: Tipul Georgescu. Prost … Read More

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie … Read More

Sf. Atanasie cel Mare – Mesia a venit!

[Ca] Răspuns la afirmaţia obişnuită a iudeilor că Mesia încă nu a venit, aceştia […] vor fi daţi pe faţă de preaînţeleptul Daniel, care a prevestit şi timpul de faţă şi venirea Mântuitorului, zicând: „şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru … Read More

Sf. Antonie cel Mare în dialog cu filosofii

Odată doi filosofi elini au venit la Sfântul Antonie, socotind că vor putea să-l ispitească pe Antonie, care era în muntele cel dinafară. Iar el pricepând pe oameni după chipurile lor, ieşind către dânşii, a zis prin tălmaci: „Pentru ce … Read More

Valeriu Gafencu – Despre pace

– Valeriu, ce este pacea? – Pacea este o taină şi nu se află decât în Hristos, prin Hris­tos şi pentru Hristos. – Pacea e în suflete ori în lume, în istorie ori în veşnicie? – Fiind în Hristos, ea … Read More

Despre cunoaşterea de Dumnezeu

Un preot ortodox din zilele noastre om cu evlavie adevărată şi frică de Dumnezeu, ţinând cuvânt de învăţătură le-a pus tuturor credincioşilor din Biserică această minunată şi plină de tâlc întrebare, sub o formă patericală: La poarta Raiului sosise un … Read More