Despre cunoaşterea de Dumnezeu

Un preot ortodox din zilele noastre om cu evlavie adevărată şi frică de Dumnezeu, ţinând cuvânt de învăţătură le-a pus tuturor credincioşilor din Biserică această minunată şi plină de tâlc întrebare, sub o formă patericală: La poarta Raiului sosise un … Read More

Despre compilarea de citate scoase din context

Metoda compilării de citate înţelese şi aplicate greşit şi scoase din context din Sfânta Scriptură, scrierile patristice şi canoane, este un procedeu folosit intens de: saduchei, farisei, esenieni, gnostici, arieni, monofiziţi, monoteliţi, dochetişti, catolici, protestanţi, neo-protestanţi, stilişti, ecumenişti şi chiar … Read More

În ce constă erezia personalistă

Personalismul este un eres apărut în secolul XX, ca urmare a confluenţei dintre curentele filosofice apusene (în special folosind un corolar al lui Tommaso d`Αquino) şi tendinţele ecumeniste ale unor gînditori răsăriteni. Lăsată neamendată, această erezie pătrunde tot mai mult … Read More

Sfîntul Efthymie cel Mare, ortodoxul, anti-ecumenistul

Avva Ioan, episcopul şi isihastul, şi Avva Talaleu preotul, care se nevoiesc acum în lavra fericitului Sava, mi-au povestit următoarele: Atât fericitul Sava, cât si mulţi alţi Bătrâni se minunau de râvna fierbinte a Marelui Eftimie pentru dogmele bisericeşti, chiar … Read More